۳۱ فروردین ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
درباره ما

ما یک تیم کوچک اما در عین حال با دیدگاه هایی بزرگ هستیم که می کوشیم با ارائه راهکاری های موفقیت و ثروت آفرینی ، همه را بیش از پیش با بازاریابی چند سطحی که در کشور آمریکا – ترکیه و ایران تحت صنعت بازاریابی شبکه ای مطرح می شود آشنا سازیم .
ما در هیچ یک شبکه های هرمی عضویت نداریم و برای این شبکه ها نیز فعال نیستیم !
چنانچه برای شما سوال یا پرسشی در این خصوص ایجاد شده است ، حوشحال می شویم که بتوانیم به انها پاسخ دهیم .
برای تماس با ما میتوانید از بخش تماس با ما در سایت اقدام کنید .