۰۴ فروردین ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
۴ روش کلیدی برای گوش کردن واقعی

۴ روش کلیدی برای گوش کردن واقعی

همه ما میدانیم که خوب گوش کردن می تواند کلیدی خیلی از پاسخ ها باشد. قبلا هم به این موضوع از زبان بزرگانی همچون آقای جان میلتون فاگ اشاره ای کرده بودیم.

برای مطالعه این مقاله روی آن کلیک کنید : گوش دادن و سخن گفتن از زبان جان میلتون فاگ

امروز می خواهیم باز هم به این مهم اشاره ای داشته باشیم. رازی بزرگ در هنر گوش کردن که می توان با هنرمند شدن در این بخش بسیاری از ایرادات و ابهامات را رفع کرد. مسائلی کوچک که با عدم گوش دادن صحیح به مسائل و گاها مشکلات بزرگ تبدیل می شوند. به همراه شما با این ۴ روش کلیدی برای گوش دادن آشنا می شویم.

۱) با دقت گوش کردن:

بدون اینکه حرف دیگری را قطع کنید با دقت و با سکوت کامل گوش کنید. جنان که گویی هیچ چیز در دنیا و در آن لحظه برای شما مهمتر از حرف هایی نیست که آن شخص می گوید.

۲) مکث قبل از پاسخ دادن :

به محض اینکه طرف مقابل خواست نفسی تازه کند ، وسط حرفش نپرید ، بلکه کمی مکث کنید اجازه دهید سکوت برقرار باشد، برای چند لحظه. این مکث کردن به شما کمک می کند که بتوانید به حرف های طرف مقابل کمی عمیق تر بیاندیشید.

۳) پرسش جهت توضیح:

هرگز وانمود نکنید منظور شخص را دقیقا فهمیده اید بلکه با پرسیدن سوالاتی از قبیل منظورت چیست ؟ و یا دقیقا منظورت چیست ؟ به او کمک کنید تا توضیح بیشتری درباره سخنش بدهد.

۴) همان سحن را با واژه های خود به فرد باز گردانید:

هرگاه فرد صحبتش تمام شد ، کمی مکث کنید و چیزی مثل این بگویید :« فقط اینکار را کردید، و بعد این اتفاق افتاد، و ان موقع این کار را کردید ، درست است؟» تنها وقتی گوینده تایید می کند که دقیقا حرف های که او منظورش بوده را بزنید و این نیاز به گوش کردن واقعی دارد.

مطالب مرتبط