۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
غول چراغ جادوی ذهن

غول چراغ جادوی ذهن

آنچه را که در ذهنمان تصور میکنیم، در واقعیت می توانیم بدست آوریم

یک لحظه چشمانتان را ببندید و تصور کنید هرآنچه را که در ذهن بتوانید تصور کنید، در واقعیت پدیدار خواهد شد، حالا به چه چیزهایی فکر میکنید؟

احتمالا برای بار اول تصور بعضی چیزهای سخت خواهد بود …

درست است که تصور کردنمان هیچ هزینه و محدودیتی ندارد، اما ما اغلب اوقات آنچه را که شرایط فعلی نمیتوانستیم بدست آوریم را هم حتی تصور نکردیم !

یعنی، حتی برای تخیلاتمان هم حد و حدود مشخص کردیم ! در صورتی که تمام فیلسوفان، اندیشمندان ذهن و دانشمندان بزرگ تاریخ چیز دیگری به ما گفته اند :

” آنچه را در ذهن بتوانید تصور کنید، در واقعیت تان پدیدار خواهد شد “

پس چرا حد و حدودی برای تصوراتمان مشخص میکنیم؟

ما انسان ها، در محیط و شرایطی منحصر به خودمان زندگی میکنیم، گاهی این محیط و شرایط آنچه را که میخواستیم نیستند، به همین دلیل به اشتباه اغلب اوقات در مورد شرایط و محیط بدی که داریم ناراحتیم، نگرانیم و در حال خودخوری هستیم.

و درست همین جا است که محیط و شرایط فعلی، قدرت تجسم مان را، که قدرتمندترین سلاح موفقیت انسان است را از ما میگیرد و باعث میشود اغلب اوقات به چیزی که الان هست فکر کنیم تا چیزی که باید باشد.

رالف والدو امرسون، فیلسوف و نویسنده آمریکایی در یکی از آثارش یعنی کتابِ اتـکـا بــه خـــود می نویسد :

“انسان های موفق،

آنهایی هستند که شرایط و محیط پیرامونشان را نظاره میکنند،

اگر چیزی را که میخواهند، نمی بینند،

آنرا فراموش میکنند

و چیزی را که میخواهند ببینند را خلق میکنند “

ذهن انسان قابلیت خلق آنچه را که میتواند تصور کند را دارد.

حتی خالق دیزنی لند یعنی والت دیزنی، وقتی از او در مورد اینکه چطور توانست به جایی که میخواسته برسد، پاسخ داد :

“ذهن انسان فقط آنچه را که میتواند بدست آورد را میتواند تصور کند،
اگر رویایی در سر دارید، پس بدانید میتوانید بدستش آورید،
زیرا اگر نمیتوانستید، هرگز آنرا تجسم نمی کردید.

مطالب مرتبط