۳۱ فروردین ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
موفقیت، قصد و عمل

موفقیت، قصد و عمل

قصد و اراده بازتاب تمایلات روحی است که در دنیای مادی نمود پیدا می کند. تنها راه تبدیل این تمایلات به حقایق قابل لمس و فیزیکی با عمل کردن به آنها امکان پذیر است. فقط قصد انجام کاری را داشتن منجر به انجام آن نمی شود و در عین حال عمل کردن بدون یک هدف واضح و شفاف هم وقت تلف کردن است و وقتی که این دو نیروی قدرتمند یعنی اراده و عمل به درستی با یکدیگر هماهنگ می شوند، آن وقت است که لطف بی کران کائنات را درک خواهید کرد و از آن بهره مند خواهید شد.

اراده و عمل مانند اتومبیل و سوخت آن هستند که به کمک آنها به سفری می روید که مقصد آن خلاقیت و تولید است. وقتی که برای خود مقصد را تعیین می کنید و آنچه برای رسیدن به آن لازم دارید دقیقاً برای خود مشخص می کنید و همچنین عمل کردن به مراحلی که از قبل مشخص کرده اید موفقیت شما را حتمی خواهد کرد و هدف چاره ای ندارد جز اینکه تسلیم شما شود.

در زندگی خود بین این دو قدرت بزرگ تعادل ایجاد نمایید. اهداف فراوان و کم تحرکی و کم کاری دستور العملی برای ناکامی و ضعف و افسردگی است و زیاد کار کردن بدون هدف مشخص به معنای هدر دادن انرژی و گیج زدن در میان موقعیت ها و پیشرفتهاست. با ایجاد تعادل میان این دو نیرو دانه های شادی، موفقیت و خلاقیت آبیاری می شوند و قوت می گیرند.

اکنون نوبت شماست که این دو ابر نیرو را تحت کنترل درآورید و پتانسیل نامحدود آن را به خدمت بگیرید. درست وقتی که پیامی شفاف که حاصل تعادل اهداف و عمل است به دنیای پیرامون خود می فرستید، نیروهای کائنات در خدمت شما قرار خواهد گرفت.

مطالب مرتبط