۳۱ فروردین ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
مهمترین ویژگی های افراد مثبت نگر (واقع گرای مثبت)

مهمترین ویژگی های افراد مثبت نگر (واقع گرای مثبت)

) با وجود اندیشیدن درباره گذشته و آینده، در زمان حال زندگی می کنند و از آنچه دارند خرسند، خشنود و برای  آن سپاسگزار هستند.

۲) از دیدگاه های درست و منطقی دیگران استقبال می کنند و برای رد کردن دیدگاه های نادرست به طور حتم دلیل منطقی دارند.

۳) در گفتار خود از واژه ها و عبارت های مثبت و امیدبخش استفاده می کنند.

۴) همیشه تلاش دارند با کوشش به موفقیت برسند و اگر در کاری موفق نشوند، عامل را نخست در خود و سپس در شرایط بیرونی جست و جو می نمایند.

۵) همیشه پیش از انجام کار یا گفت و گو، می اندیشند. به همین دلیل کمتر دچار اشتباه و پرت و پلا گویی می شوند.

۶) چون دارای ذهن مثبت هستند، می توانند اندیشه های خود را کنترل کنند.

۷) اگر از آنها خواسته شود که درباره موضوعی دیدگاه خود را بیان کنند، با وجود اندیشیدن و توجه به جنبه های منفی آن، نخست موارد مثبت آن را می گویند و موضوع را به فال نیک می گیرند.

۸) پیش از گرفتن هر تصمیمی یا انجام هر کاری، همه مزایا و معایب آن را مورد بررسی قرار می دهند.

۹) مسایل و دشواری ها را ناچیز شمرده و برای حل آنها از توانایی های خود و راهنمایی دیگران استفاده می کنند.

۱۰) بیشتر زمان ها خنده رو، سرزنده، پر انرژی، توانا و خوش مشرب هستند.

۱۱) همه چیز از دید آنها زیبا و لذت بخش بوده و تلاش می کنند از فراوانی های زندگی بیشترین استفاده را ببرند.

۱۲) در ارتباط های اجتماعی خود با دیگران خوشبین هستند (مگر خلاف آن ثابت شود) و تلاش می کنند در حد توان به دیگران خدمت و کمک نمایند.

نکته بسیار مهم:

مثبت نگری به معنای واقع گرایی مثبت است؛ به این معنی که در هر شرایط و رویدادی به دنبال درس ها، پیام ها و جنبه های مثبت هستند. این نوع نگرش با خوش بینی ساده لوحانه و بدبینی آسیب رسان هیچ ارتباطی ندارد.

مطالب مرتبط