۳۱ فروردین ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
« رموز موفقیت در کار »

« رموز موفقیت در کار »

۱- از رئیستان بخواهید که شما را برای پیشرفت در کار راهنمایی کند و توصیه های او را به کار گیرید.

۲- لباس هایتان را با دقت انتخاب کنید.طرز لباس پوشیدن باید در شما قدرت و توانایی ایجاد کند.

۳- کبوتر با کبوتر ، باز با باز. مردم خواستار پیشرفت کسانی هستند که مانند خودشان لباس می پوشند.

نسبت به سازمان و شغل خود تعهد کامل داشته باشید . افراد مسئولیت ناپذیر آینده خوبی ندارند.

۴- متناسب با شغلی که می خواهید داشته باشید لباس بپوشید ، نه شغلی که در حال حاضر دارید.

۵- طرز لباس پوشیدن شما از هر نظر باید مانند افراد رده بالای محیط کارتان باشد.

۶- سرعت از ویژگی های دهه نود به بعد است.هنگامی که موقعیت مناسب برایتان پیش می آید به سرعت حرکت کنید.

۷- برای رسیدن به شغلی که طالب آن هستید مهارت ها و دانش هایی را که لازم است مشخص کنید و سپس تلاش برای به دست آوردن آنها را آغاز کنید.

۸- نسبت به سازمان و شغل خود تعهد کامل داشته باشید.افراد مسئولیت ناپذیر آینده خوبی ندارند.

۹- برای کار خود وقت زیادی صرف کنید.همکاران با نفوذِ شما همه را زیر نظر دارند.

۱۰- «همه از همه چیز باخبر می شوند.»هرگز حرفی را که مایل نیستید کسی بداند به هیچ کس نگویید.

۱۱- در محیط کار مانند بازیکن یک تیم عمل کنید.با همه همکاری کنید و کلیه همکاران را حمایت کنید.

۱۲- به رئیس،سازمان و همکارانتان وفادار باشید.همیشه کسی دارد حرف های شما را می شنود.

۱۳- از کسانی که به شما کمک می کنند تشکر و قدردانی کنید.همیشه این احساس قدردانی را در برخوردهایتان داشته باشید.

۱۴- شما با تبدیل شدن به یک عنصر با ارزش برای رئیس و سازمانتان برای آینده کاری خود قدرت ایجاد می کنید.

۱۵- هرچه کارتان را بهتر انجام دهید،قدرت و نفوذ بیشتری پیدا خواهید کرد.

مطالب مرتبط