۳۱ فروردین ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
عظمت خدای درون – قسمت یازدهم

عظمت خدای درون – قسمت یازدهم

عظمت-خدای-درون۱۱

در هر حال تو همواره و همیشه مختار هستی و اختیار داری کاری را انتخاب کنی که وجود سه بعدی و جسمی ات از تو می خواهد یا تسلیم باشی و اجازه دهی کاری انتخاب شود که وجود الهی و لایتناهی از تو می خواهد و مسلماً آرامش ابدی و لذت روحت در کاری است که وجود الهی خودت از تو می خواهد. چون او به اسراری عظیم و سحرآمیز آگاه و عالم است که در صورتی که این جریان زیبای خیر ابدی را از او بپذیری، به مرور آنها را برای تو نمایان می سازد. همه چیز در همین حالا،به خواست خدا نیک و درست و صحیح است. درست و صحیح بوده و درست و صحیح خواهد بود. همه چیز به اراده او در جایی قرار دارد که باید باشد و در تکامل و توازن کامل است. کمال از ازل توسط خدای درون تو خلق شده و الآن در هستی جاری ست.

دنیا از ازل درست و کامل بوده و هست و خواهد بود. همه چیز، همین الان، به اراده عظیم خدا همان گونه است که باید باشد. تو اکنون در میان اشخاص درست، روابط درست، مکان درست و اوضاع و شرایط درست قرار داری. عالم هستی، با تمامی اتفاقاتش، با تمامی انسان هایش، کامل است. تو در حال تجربه احساس آزادی و رهایی شگفتی هستی. تو از این پس اوج آزادی که بشر در عمرش تجربه کرده، تجربه خواهی کرد. تو حالا از تمام انسان ها، از تمام اشیاء و از تمام دنیا آزاد و رها و بی نیاز هستی. در عین حال همه آن ها تحت فرمان اراده تو هستند. تو حضور مقتدر ترین و نیرومندترین را در درونت داری. تو با ایمان کامل به تابش نور رحمت و حمایت خدا در زندگی ات، در آرامشی ژرف فرو رفته ای.

تو مانند آب های شفاف و زلال برکه ها و مانند نسیم خنک کوهسارانت، همواره آرام و سبکبال و با طراوت در آغوش امن خدا هستی. تو در آرامشی خدایی به سر می بری. تو با همه چیز و به همه کس و هر اتفاقی و هر شرایطی، در آرامش و آشتی و آسودگی هستی. خرد و آگاهی خدا از درونت تو را در جاده دریافت موهبت ها و ثروت به پیش می برد. با رهایی از همه کس، برای تجلی موهبت های عظیم تر خدا و آشنائی با انسان های بزرگتر و قدرتمندتر و الهی تر راه می گشائی. همه دنیا با انسان هایش با آرمان ها و اندیشه ها و افکاری که در سر توست، هماهنگ می شود و از آن ها اطاعت می کند و افکار تو را مثل فرامینی از بالاترین مقام کائنات و دستواراتی از بالاترین پادشاه و سرورعالم اجرا می کند. اجازه بده به اذن خدا جریان پیدا کند.

اجازه بده همه چیز به راحتی و در مسیر الهی خود پیش رود .اجازه بده رودخانه خوشبختی به آرامی و به آسانی جاری شود.اجازه بده دنیا آن گونه که دیگران می خواهند هم وجود داشته باشد.اجازه بده دیگران هم آن گونه که می خواهند خلق کنند.به هر حال هر آفرینشی خود به خود ،توسط نیروی درونی الهی خودت به بهترین و کامل ترین و خیرترین راه به وجود می آید. پس رهایش کن. همه را به حال خود رها کن. همه زندگی را راحت بگیر..اجازه بده همه چیز خود به خود ، به دست خدای درونت روان شود. نیروی درونی تو کاملا هوشمندانه دنیا را خودش به پیش می برد و برای همه خیر و برکت و آسودگی را فراهم می کند. هر آن چه وجود دارد را رها کن و خیالت تخت تخت باشد.همین گونه که هستی بیاسای و اجازه بده جریان رویدادها به طور طبیعی پیش رود و همه به طور طبیعی به حق الهی خود برسند.

کارهایی را که خود به خود سبب وصولش برای تو مهیا می شود، بپذیر. آن ها عطایای خدا به تو هستند و آن کارهایی را هم که می خواهی انجام شود، به خدا بسپار تا با اسباب حصول غیر مادی، آن را برای تو حاصل کند.همه چیز در کمال هماهنگی و با آرامش و به بهترین شکل در کامل ترین وضع، طبق اراده خدای درونت به سمت صحت و سلامت و ثروت و زیبایی به پیش می رود.تمام جوانب زندگی تو توسط نیروی برتر خدای درونت و خود به خود هر ثانیه در حال تنظیم شدن و معتدل شدن و بهبود یافتن و رو به راه شدن است .عالی ترین ثمره ها هم اکنون از طریق نیروی خدای درونت در حال پیدایش است.همه مسائل و همه انسان ها در هر ثانیه به اراده خدا در حال هماهنگ شدن و منطبق شدن با خواسته های تو هستند. تو منبع خیر و برکت و آرامش و غنای همه انسان ها هستی.

نیروی خدا و هشیاری عظیم الهی و کیهانی در تو جاری و ساری است. وجود راستین و بی همتای تو،در وجود قدرتمند و یکتای خدا غرق است. با تمام ویژگی ها و خصوصیات خدا. ای مرد خدا، تو حقیقت ژرف و پرمعنی حضور خدا در دنیا هستی. تو بازیگر نقش اول داستان زیبای خلقت در محضر خدا به رهبری قدرتمندانه خدا هستی. تو در ازدواج با برکت آسمان و زمین در حضور مقدس او، در ماه عسل پر سعادت زندگی ات به سر می بری. همه عالم محضر توست… همه عالم محضر اوست… درخت شادی و آرامشت اکنون سیراب عشق و قدرت خدا شده و ریشه ای عمیق در دل خاک آفرینش دوانیده و پربار و سنگین از دستاورد راستین خدا شده است. و تو همچنان و همیشه هستی.. ابدی هستی… مقدس هستی…. در آغوش او.. پر معنا.. پرتوان.. ژرف.. آرام.. جاری.. هر اتفاقی که برایت در مسیر زندگی روی می دهد، بهترین و کامل ترین اتفاقی است که می تواند رخ دهد. تمام رویدادها بر اساس اراده و اندیشه و خواست خود ماست که پس از وقوع، کامل ترین اتفاق در دنیای ما است. تمام اتفاقات زندگی ات، راهی درست و به خیرو نفعت است که تو می پیمایی تا به کمال و خوشبختی برسی.

رویدادهای گذشته را خداوند برایت به سکوی آمادگی تو برای پرتابت به اوج کمال تبدیل کرده است. مسائل زندگی ات، تو را با سرعتی بسیار بیشتر از معمول به سوی سعادت می رانند و به تو قدرت، ژرف نگری، فروتنی، واقع بینی، هماهنگی و خردمندی را می آموزند. با گذشتن از مسائل زندگی که عامل ایجاد آن ها هم خودت هستی، گام های نیروهایت استوارتر، بازوان قدرت هایت عظلاتی تر ،وه پاهایت پر توان تر می شود. یاد می گیری چگونه مقتدرانه تر نیروی خدا را از درون به بیرون بکشانی و با کنترل و آزادی بیشتر و پر لذت تر از همیشه بیافرینی و ایجاد کنی. بزرگترین انسان های دنیا ،در مسیر زندگیشان با بزرگترین مسائل دنیا روبرو بوده اند و همین مسائل، دلیل شکوفا شدن استعدادهای الهی درونی آنان بود که آنان را تبدیل به قدرتمندترین انسان های روزگار کرد.

آنان پس از پشت سر گذاردن مسائل به چنان قدرت و بزرگی و عظمت و شکوهی رسیدند که نام آنان برای همیشه در تاریخ حک شد. یادت باشد که تاریک ترین ساعت شب، ساعت قبل از طلوع آفتاب است. تاریک ترین لحظه شب، عظیم ترین موهبت است. آفتاب دوباره خواهد درخشید و دوباره گرما خواهد بخشید. یادت باشد شرایط زندگی در همه حال، همیشه، مثبت، عالی، پر دستاورد، کامل و با معنی است. تو در هر شرایطی که باشی، پیروز و قهرمان و موفق هستی. چون همه چیز تو را به خواسته هایت نزدیک می کنند. هر اتفاقی که می افتد، در پشت پرده آن فایده و منفعف تو و تجلی آرزوهای تو نهفته است که با قدرت جاذبه الهی نیروی درونت، در حال کشیده شدن به سمت تو است. هر چیزی که وارد زندگی ات شود،به خواست خدا تو را در دستیابی به هدفت کمک می کند و هر اتفاقی که بیفتد، در قدرتمندانه پیش بردنت در مسیر هدفت کمکت خواهد کرد و جلو خواهدت انداخت. اکسیر کائنات خدا از سمت او برای تو همیشه حامل معجزات و شگفتی هاست.

همه چیز سکوهای پرش تو به سمت کامیابی و موفقیت الهی ات هستند. تمام انسان هایی که تاکنون در زندگی ات بوده اند،با دستان خدا، بدون آنکه خودشان بدانند، تو را به سمت خیر و صلاحی عظیم و به سمت آن هدفی که بیشترین لذت و شادمانی در پس آن برایت نهفته است، هدایت کرده اند. آنها کاملا در برابر نیروی عظیم درون تو تسلیم هستند.هر صحنه ای که هر روز می بینی و هر کسی که در مسیر زندگی ات قرار می گیرد، از مظاهر لطف و عنایت مهربانی خداست و در تمام آن ها خیر و خوبی و خوشی نهفته است. خدا از هر اتفاقی، برایت خوشی عظیم و سروری به یاد ماندنی می سازد. اگر مادر و پدرت ،این مادر و پدر بوده اند این به نفع تو و بهترین مسیر زندگی برایت بوده.اگر در این مکان از دنیا به دنیا آمدی، این به نفع تو بوده است. برخوردهایی که در زندگی رخ می دهد، با حکمت و درایت خداست. آسوده باش، چون هر اتفاقی که بیفتد، به اراده االله به نفع تو خواهد بود. نیرویی وجود دارد که حرکت تو را هدایت می کند. آن نیرو،نیروی خداست.

نیروی الهی درونت، خود ترتیب کارهایت را می دهد. تمام اقدامات و آرزوهایت را به خداوند حواله کن. خدا فقط اتفاقات نیکو و زیبا و آرامش بخش را وارد زندگی ات می کند. تمام بارهایت را به الوهیت عظیم درونت بسپار و رها شو. خدای درونت، در زمان مناسب و در مکان مناسب، آن را حل می کند. اگر به دیواری برخوردی، مطمئن باش که به راحتی می توانی آن را دور بزنی یا از روی آن بپری. خیزی عظیم بردار. دستت در دستان خداست. با شتاب به سمت دیوار حرکت کن و دست در دست خدا از روی دیوار بپر. وقتی جرئت پریدن از روی دیوار به خود بدهی و بپری، خدا بال های پروازش را هم به تو می بخشد و تو پرواز می کنی و اوج می گیری و هم چنان دست در دست او، آن قدر بالا می روی که موانع و مسائل در نظرت کوچک و کوچکتر و سپس ناپدید می شوند و تو هم چنان در کنار خدا در آسمان سحر آمیز قدرت و خوشبختی و آرزو و امید، بالاتر می روی.

خدا آن قدر در کنارت می ایستد و آن قدر دستت را می گیرد و آن قدر به تو قدرت می بخشد تا بلاخره به خود جرئت پریدن بدهی و در کنار او تا انتهای آسمان هشتم اوج بگیری. تو از آسمان هشتم بالاتری. با لبخند و شادمانی با خدا در میان بادها پرواز می کنی. خدا به تو لبخند می زند و با او در میان پرندگان پرواز می کنی و بالا و بالاتر می روی و آن قدر بالا می روی تا خود واقعی ات را در بالاترین نقطه کائنات در انتهای آسمان هشتم ملاقات کنی. خدا تو را می برد تا تو را به خودش برساند و از این طریق خودش را به خودش برساند. این خدای درون خودت است که در بالاترین نقطه کائنات به انتظار وصال خودت نشسته است. خود واقعی ات با اقتدار و شکوه و بزرگی حقیقی تو، همیشه در حال نظاره تو بوده است. خود واقعی تو، خود خداست که با تو هر کجا که بروی هست. چه روی زمین. چه در انتهای آسمان ها. تو خود او هستی.

مطالب مرتبط