۳۱ فروردین ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
عظمت خدای درون – قسمت دهم

عظمت خدای درون – قسمت دهم

عظمت-خدای-درون۱۰
فصل ۵ : آرامش الهی الله همه دنیا را در آرامشی عمیق غرق کرده است

رها باش .شکرگذار باش. به او توکل کن. ایمان داشته باش. عاشق باش. ببخش . تو جوهر الهی در قلم زندگی در دستان خدا هستی. اجازه بده خداوند به زیباترین شکل، طرح زندگی ات را طراحی کند.به او توکل کن. او تصویر شکوه، بالندگی و کامیابی عظیم تو را با ناب ترین رنگ ها نقش خواهد کرد. او زندگی تو را فراسوی همه نورها و نیکی ها و خوبی ها و شادمانی ها نقش خواهد زد. فقط در دستان او آرام و جاری باش. در جریان قلم او و آغوش او، موافق و هم سو و هماهنگ باش. به آیات و نشانه هایی که برایت می فرستد ایمان داشته باش. هر آن چه را می بینی و هر آن کسی که وجود دارد را بپذیر و اجازه بده همه همان گونه که هستند، باقی بمانند. آن گاه می بینی تمام انسان ها، شرایط، اشیا و موفقیت هایی که تا کنون به دنبالشان می رفتی، بدون کوچکترین سعی،با نیروی خدا خودشان به سمت تو جاری می شوند. با بودن در حضور مقدس و ناب خدا و رو کردن فقط به سوی او برای هر چه که می خواهی، وارد اوضاع دلخواه زندگی ات می شوی.

با گوش سپردن به وحی خدا به تو، وارد ژرفای ملکوت و معنویت خدا و اوج کانون آرامش الهی می شوی. به محض دل سپردگی به خدا و رهایی و پذیرش همه چیز و همه کس و ساکن شدن ژرف و آرام، داستان زندگی ات تبدیل به شاهکاری زیبا و منحصر به فرد می شود و شادمانی بی دلیل و دگرگونی عمیقی در تو ایجاد می شود. با تسلیم به او،وارد جوهر لایزال الهی و سرشت راستین یگانه پروردگار قدرتمند همیشه حاضر و پایدار و حقیقی می شوی. خود را به اقیانوس عظیم بی کران خداوند بسپار و بگذار به هر سمتی که می داند، تو را ببرد.او به همه عالم دانا و آگاه است. کسانی که در رهایی و تسلیم به خدا زندگی می کنند، قدرتمندترین و آگاه ترین انسان ها هستند. چون می دانند هر چه از خدا می رسد، از درون خودشان که جایگاه خداست، ایجاد شده و وقتی از خدا بخواهند، هر اتفاقی که می افتد، به اراده خدا خیر وبرکت و آرامش و خوشحالی بیشتر به بار خواهد آورد.

ماهی خود را به دل اقیانوس بزرگ می سپارد و تسلیم اقیانوس است و رها و آرام به هر سمتی از اقیانوس که امواج هدایتش کند، می رود. ماهی با تمام اقیانوس یکی است. تو و اقیانوس بی کران خدا یکی هستی. خدا تو را به زیباترین نقاط خواهد برد.تو فقط او را سپاس و ثنا گو. تسلیم خدا بودن در تمام شرایط زندگی، قدرتمندانه ترین و مقتدرانه ترین اقدام زندگی ات در مورد تمام اهدافت و راه رسیدن به اهدافت است. آرامش الهی االله همه دنیا را در آرامشی عمیق غرق کرده است . در زندگی تو فقط یک حضور و یک قدرت وجود دارد و آن، نیروی بی کران خدا گونه ی درون خودت است. همه چیز را به دست خدا بسپار و در همه چیز و همه کس مثبت ها و زیبایی ها و الوهیت الهی را ببین و لذت ببر. با جریان متغیر و آرامش بخش زندگی که از سمت خداست، هماهنگ باش. همه چیز همان گونه است که باید باشد و همه چیز آن طوری است که خودت و خدا انتخاب کرده اید باشد.

پس رها باش و هماهنگ و تسلیم در برابر خواسته های خیر و سعادت بخش خودت. بین تسلیم بودن چه لذت عمیقی دارد و چه اقتدار عظیمی است برای شکوهمندانه و مقتدرانه در هم پیچاندن همه چیز و برگرداندن و تغییر آن به گونه ای که اراده می کنی. تمام اتفاقات درس و تجربه ای است تا اقتدار و عظمت بی کران خود را از طریق هماهنگی و پذیرش و سازگاری و آرامش نمایان سازی. رها کن تا شفایابی و شفا دهی. پا به دنیای شگفت و قدرتمند و زیبا و لذت بخش و پر آرامش هماهنگی و رهایی بگذار که تو را بر عالم حاکم و دنیا را در برابرت تسلیم می گرداند. وجود تو از عشق خالص خدا متولد شده و کاملاً در محبت و هماهنگی با تمام اجزاء کائنات هستی و همه کائنات هم در هماهنگی و توازن با توست. کل دنیا با تو یکی است و رد سیگنال عشق و دوستی با توست.

نیرو و اقتدار قدرت خدایی درونت، وقتی که رها و هماهنگ هستی، آرامش داری و جاری هستی و پر از اطمینان و شادی و تسلیم هستی و همه چیز را به حال خود گذاشته ای، آشکار می شود و همه چیز را خود به طرز عجیبی، مطابق میل تو می کند و تمام دنیا را به زیر پاهایت می ریزد. وقتی هماهنگ و رها با دنیا و شرایط می شوی، انرژی عظیم هستی و منبع پایان ناپذیر قدرت لایزال الهی و قدرت چرخاننده تمامی کهکشان ها را از درونت آزاد می کنی و در دنیا به کارش می اندازی. تمام اتفاقات و حوادث را، خودت هر ثانیه به بیرون می فرستی. پس با اراده خودت جاری و هماهنگ و همنوا باش. آنچه را از قبل داری، اول بپذیر و دوست داشته باش. چون زاییده و متولد شده از درون خودت و خواست و اراده خودت است.

اتفاقات هر ثانیه زندگی ات، حتی اتفاقات کوچکی که درخیابان یا خانه ات رخ می دهد را، خودت خواسته ای.حتی آن اتفاقاتی که خوب نیستند را با انتخاب این که به قوانین روحت توجه نکنی،جذب کرده ای. تو در مرتبه روحت، قبل از آن که به دنیا بیائی، برای خود اختیار کاملی را در نظر گرفته ای. پس اول بپذیر و با خواسته خود مقتدر و الهی ات هماهنگ شو. بعد با عظمت اختیار و انتخاب ، استادانه، با رعایت قوانین روحت آن گونه که می خواهی تغییرش بده. همواره به روند زندگی اعتماد کن. خودت را به جریان بی نهایت عظیم خوشبختی و شادمانی و ثروت و عشق و آرامش مطلق که خودت برای خودت در ازل در نظر گرفته ای و قدرتمندانه در جهت آسایش و رفاه خودت، تنظیم و خلقش کردی، بسپار و فقط مانند روحت زندگی کردن را انتخاب کن. این خود بودی که در ازل تجلی تمام آرزوهای ثانیه به ثانیه زندگی ات را به خودت بخشیدی و تصیم گرفتی بیایی تا با اتصال به روحت با اختیارت، لذت عظیم دریافت آرزوهایت را توسط نیروی عظیم خودت در این دنیا حس کنی.

تو خودت از خدا خواستی رودخانه ی زندگی را به گونه ای طراحی و هدایت کند تا تو را با آسودگی و راحتی و نرم و سبک و ملایم، پی درپی به مقصدهایت برساند. خودت را به دست جریانی که نیروی عظیم الهی درونت، هدایت آن را به درستی انجام می دهد، بسپار و توکل کن و شکر گوی. هر چه که پیش آمده درست و نیکو و به جا بوده و برای رشد و آموزش و خوشبختی روزافزون لحظه ی حال تو که تا ابد پایدار است، ضروری بوده است. گذشته بهترین راهی بود که پیمودی تا به جایگاه سرشار از درک و آگاهی و عشق و لذت و خوشبختی و آرامش اکنون تا ابد برسی. خدا در حال باراندن چنان رحمت و عزت و قدرت و نعمت و ثروتی به زمان حال تا ابد توست که از دیدن آن، فقط مبهوت و شگفت زده می شوی. تو اکنون هستی زیرا قبل از ورود به این دنیا، با همه اشتیاق و عشق، خواستی که بیایی و هستی چون خدا از درون تو، تو را می خواهد و می خواند. چون خدا و خودت واستید که تو به مهمانی با شکوه زندگی دعوت شوی و حالا خدا عمیقاً خوشحال است که در ضیافت او، مشتاقانه و عاشقانه حضور یافتی. تو خودت قبل از به دنیا آمدنت، راهی را برای تکامل روحت و برای لذت بردنت مشخص کردی.

مسلم است که تو انتخاب کردی برترین، زیبا، خوشبخت، ثروتمند، شادکام و پیروز باشی. مسلم است که تو انتخاب کردی تا از هر ثانیه ی زندگی ات لذت ببری و هر لحظه خوشبخت تر از لحظه ی قبل زندگی کنی. مسلم است که نفس آرزو داشتن و خواستن را طراحی کردی تا از طریق آن، قدرت عظیم خودت را بیشتر کشف کنی و بیشتر به عظمت و جلال و بزرگی و حشمت خود پی ببری و در پس این همه قدرت و زیبایی، روز به روز فقط عاشق تر و عاشق تر نسبت به یک نفر شوی و آن خود الهی ات هستی. همان که عصاره ی ذات متعالی و قدرتممند خداست. تو قبل از تولد، با تمام وجود خواستی به دنیا پا بگذاری و خواستی که شاد باشی و از نیروی نا مرئی خالق در دنیای مادی برای خلقت هر آنچه می خواهی و هر آنچه زیبا و نیک است و با اصل الهی وجودت هماهنگ است، استفاده کنی. بزرگترین صفت تو خالق بودن است. چنان که بزرگ ترین لذت برای تو خلق است و تو در زندگیت، ثانیه به ثانیه به خلق مشغولی.

چنانکه خدا ثانیه به ثانیه به خلق مشغول است. هیچ کس خارج از تو، هیچ نقشی در تربیت تو نداشته است. خودت بودی که پدر و مادرت را انتخاب کردی. خودت بودی که این مسیر را برای گذشته ات و برای کودکی ات انتخاب کرده ای. برای همه کودکی و نوجوانی ات خودت تصمیم گرفته بودی. در واقع خودت بودی که خودت را تربیت کردی. خودت شخصیتت را ساختی و حالا هم خودت هستی که آگاهانه در حال ساختن شخصیتت هستی.گذشته تو، هر چه که بوده، راهی بوده که تو را آماده کند تا کار عظیم جهانی و تاریخی ات را به انجام برسانی. هنگامی که تسلیم خدا باشی، به این نتیجه لذت بخش خواهی رسید که تو برای کاری بسیار عظیم و شگرف به دنیا آمده ای. به این نتیجه خواهی رسید که قرار است اسم تو برای ابد در تاریخ برای تمامی آیندگان ثبت شود. به این نتیجه خواهی رسید که کاری که قرار است تو انجام دهی، بزرگترین کار دنیا در تمامی قرون و اعصار است و تو تاکنون در تمام مراحل زندگی ات برای آن کار عظیم جهانی آماده شده ای. در پشت تک تک اتفاقات، حکمت و خردی هوشمند و عظیم نهفته است.
نویسنده : کیمیا مظفریان

مطالب مرتبط