۳۱ فروردین ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
عظمت خدای درون – قسمت نهم

عظمت خدای درون – قسمت نهم

با بخشش مالت، صد برابر هر چه را بخشیده ای، دریافت می کنی. با بخشش قسمتی از آن چه داری، دریچه های عظیم سیل آسای نعمت و ثروت بی کران را باز می کنی و هزارها برابر آنچه بخشیده ای، از آسمان ثروت و دولت و شکوه و خوشبختی بر سرت می بارد. کائنات همواره در پی آن است که خوبی های تو را جبران کند و آن ها را، چندین برابر به سمت تو بازگرداند. کائنات دستور یاری و کمک تو و جبران چند برابر نیکی های تو را از ازل خدا گرفته است. همه چیز به سمت خودت بر می گردد. هنگامی که با زندگی و آدم هایش مهربان باشی، به دستور خدا طبیعت، عمق مهربانی خود را تقدیم تو می کند. هنگامی که می بخشی،به دستور او، عالم و آدم برای تو، بخشایشگر و سخاوتمند می شوند. هنگامی که دوستشان داری، آنان دیوانه وار در عشقت می سوزند و هنگامی که به آن ها کمک می کنی، تمامی آن ها، مشتاقانه خدمتگزار تو میشوند. با بخشش به هماهنگی کامل با نیروی خیر الهی درونت می رسی و انرژی الهی درونت را به جوشش در می آوری.

با بخشش و فعال کردن نیروهای کیهانی درونت، باعث می شوی رویدادها تغییر کنند. با عفو و عشق، نیروهای تو، رویدادها را در چنگال می گیرد و آن ها را قدرتمندانه به سمتی بر می گرداند که تو می خواهی. قدرت بخشش تو، اتفاقات را احاطه می کند و آن ها را تبدیل به دلخواه تو می کند. نیروی بخشش تو، دنیا را می چرخاند و همه وضعیت ها را تبدیل به وضعیتی می کند که تو به آن عشق می ورزی و همه اتفاقات و اوضاع وشرایط در برابر برتری وقدرت سخاوت تو سر تسلیم فرود می آورند. نیروی عفو، همه انسان ها را تغییر می دهد و آن ها را به گونه ای وارد زندگی ات می کند که سبب رشد و تعالی و خدمت به تو شوند و تمام این نیروها، از قدرت الهی درون خودت سرچشمه می گیرند. او معمار غول پیکر کائنات است. با بخشش و محبت، اوضاع را تغییر می دهی و موقعیت شرایط را عوض می کنی و اوضاع و شرایط و اتفاقات دلخواه و درست و به جاکه هماهنگ با عشق توست، را به سمت خود می کشانی.

وقتی تمام اتفاقات را ببخشی، از آن پس اتفاقاتی را وارد زندگی ات می کنی که مطابق با عشق و علاقه و خواست توست. هر چه بیشتر به همه چیز عشق بورزی، نیروهای الهی درونت شرایطی را پدید می آورد که همه چیز و همه کس، عشق و علاقه و دلخواه های تو را به نمایش بگذارد و همه چیز همان گونه شود که خواست توست و همه اتفاقات و شرایط خواسته های تو را متجلی کند و دنیا با شادمانی و تسلیم در برابر تو به تو پاسخ دهد. عشق الهی و بخشش بزرگوارانه تو انسان فرشته صفت زیبا و عروس شادمانی کائنات، همه اوضاع و شرایط را تصحیح می کند و به بهترین و کامل ترین شکل در می آورد و تو همواره شاهد نتایج دلخواه و جالب توجه و رضایت بخش خواهی بود و همه این ایده آل ها و زیبایی ها، با عشق ورزیدن به همه کس و همه چیز و همه جا و همه اتفاقات و رهایی از همه ، به راحتی خود به خود وارد زندگی تو، شاهزاده زیبا روی عالم می شود و به این شکل، بر کامیابی و خوشبختی و سعادت و شادکامی خود، می افزایی.

با عشق و بخشایش، تو خود تبدیل به نیروی خدای درونت می شوی و همه ناممکن ها به خواست او، خود را تسلیم تو می کنند و خود را تحویل تو می دهند. بخشش و رحمانیت تو، تمام مسائل زندگی و ناممکن ها را آب می کند و در زمین فرو می برد و سطح زندگی تو صاف و هموار و صیقلی مانند آینیه ای پاک، و شیرین و خوش و دوست داشتنی می شود. جریان تمام کمک ها و بخشش ها و محبت هایت در آیینه کائنات چند برابر می شود و همیشه بلا استثناء به خودت باز می گردد. هر اندازه بیشتر ببخشی و احساس رضایت و شادمانی و بزرگ ناشی از بخشش را احساس کنی، رویا هات را به خودت نزدیک تر کرده ای .احساس عشق به همه دنیا و به همه کس مهم ترین اقدامی است که برای رسیدن به اهدافت می توانی انجام دهی و سریع ترین راهی است که تو را به خواسته هایت می رساند.بخشش به اشخاص راهی است برای تو، تا خدا نیروهای عظیمش را در کائنات جاری کند و زندگی ات را نور و فروز و زیبایی و عطری خوش ببخشد.

مقصد بخشش، خود تو هستی. فرقی ندارد آن چه می بخشی، مال و جنس است یا خوش رویی و خوش خویی. فقط ببخش که خدا هزار بار برابرش را به شکل عزّت و دوستان زیاد و مال زیاد به تو باز می گرداند. انرژی بخشش از مبدأ شخصی به مقصد خانه خودت روان می شود. در واقع کسی که از بخشش چندین برابر عایدش می شود، تو هستی . عظیم ترین منبع نیروی جهان، در توست که با بخشش ظاهر می شود. زندگی هنگامی جاری می شود که ببخشی و با دیگران تقسیم کنی.شجاع باش و در راه ایمان به خدا، ببخش. خدا به شجاعت های تو پاداشهایی بسیار عظیم تر از آن چه تصور کنی، می بخشد. خداوند بر صفت بخشندگی بسیار اصرار و تأکید ورزیده است. چون فقط وقتی ببخشی، به خوشبختی می رسی.

ذات انسان در نیکی و صداقت و خوبی و قدرت و عشق ورزی متولّد شده است. اگر انسانی از ذات خود دور شده است، به او کمک کن که به ذات خود بازگردد. رنج او تمام نخواهد شد مگر این که یک منجی بخشایش گر و عاشق و بزرگوار مثل تو به سمت او رود، عاشقانه دستش بگیرد و او را به آرامی آرام کند و زخم های چندین ساله او را به آرامی التیام بخشد. ای انسان بزرگوار و با شکوه، در یک آن تمامی انسان های روی زمین را ببخشای و خود را رها کن و به آزادی برس. انسان ها را ببخش. ثانیه ها را ببخش. روزها را ببخش. لحظات گذشته را ببخش. اتفاقات را ببخش. زمین و زمان را ببخش. وقتی نور بخشایش را روشن کنی، معجزه های عظیمی شروع به رخ دادن می کنند. تبدیل به حضور همیشگی و عمیق و آرام واقعیت خدا می شوی و سرشت راستین ارزشمند و ژرف و کامل الهی ات در برابرت نمایان و واضح می شود. تبدیل به کانون صلح و صفا و غنا و آرامش با شکوه جاری آفرینش می شوی و به ورای لذت های ناب و شادی های بی بدیل می روی.

راه حل حقیقی، معنوی و ملکوتی همه زندگی، بخشش و همدلی و هماهنگی با همه چیز و همه کس در کائنات است. در دلت برای همه سیاره زمین، بهترین زندگی زندگی تو عمیقا، متحول و دگرگون می شود. .ها و بزرگترین نعمت ها را از ژرفا و اعماق قلب و روحت آرزو کن چندین برابر قدرت و خوشبختی که در دل برای دیگران آرزو کرده بودی، بی مهابا وارد زندگی پرمعنای خودت می شود و تو به نتیجه ای بزرگ خواهی رسید. آن نتیجه این است که تو قدرتمندی، که تو بزرگواری، که تو کاملی ،که تو می توانی و این نتیجه خیلی بزرگی است. قدرت خدای درون تو،بسیار بزرگتر و عظیم تر از قدرت تمام عالم، یکجاست.

تو با بخشش و پذیرش و آرامش، همه دنیا را به خدمت خود در می آوری. ای بی سابقه ترین انسان آفریده شده، توانایی ها، موهبت ها و قدرتی که در وجود توست نامحدود است و با بخشش به اوج خود می رسد. نیروی مهار نشدنی خدا در درون تو وجود دارد. در بخشش و رهایی و جاری بودن است که خدا .توان تمام ستارگان و قدرت ماه و خورشید و آسمان ها را به تو می بخشد.

با بخشش مالت، صد برابر هر چه را بخشیده ای، دریافت می کنی. با بخشش قسمتی از آن چه داری، دریچه های عظیم سیل آسای نعمت و ثروت بی کران را باز می کنی و هزارها برابر آنچه بخشیده ای، از آسمان ثروت و دولت و شکوه و خوشبختی بر سرت می بارد. کائنات همواره در پی آن است که خوبی های تو را جبران کند و آن ها را، چندین برابر به سمت تو بازگرداند. کائنات دستور یاری و کمک تو و جبران چند برابر نیکی های تو را از ازل خدا گرفته است. همه چیز به سمت خودت بر می گردد. هنگامی که با زندگی و آدم هایش مهربان باشی، به دستور خدا طبیعت، عمق مهربانی خود را تقدیم تو می کند. هنگامی که می بخشی،به دستور او، عالم و آدم برای تو، بخشایشگر و سخاوتمند می شوند. هنگامی که دوستشان داری، آنان دیوانه وار در عشقت می سوزند و هنگامی که به آن ها کمک می کنی، تمامی آن ها، مشتاقانه خدمتگزار تو میشوند. با بخشش به هماهنگی کامل با نیروی خیر الهی درونت می رسی و انرژی الهی درونت را به جوشش در می آوری.

با بخشش و فعال کردن نیروهای کیهانی درونت، باعث می شوی رویدادها تغییر کنند. با عفو و عشق، نیروهای تو، رویدادها را در چنگال می گیرد و آن ها را قدرتمندانه به سمتی بر می گرداند که تو می خواهی. قدرت بخشش تو، اتفاقات را احاطه می کند و آن ها را تبدیل به دلخواه تو می کند. نیروی بخشش تو، دنیا را می چرخاند و همه وضعیت ها را تبدیل به وضعیتی می کند که تو به آن عشق می ورزی و همه اتفاقات و اوضاع وشرایط در برابر برتری وقدرت سخاوت تو سر تسلیم فرود می آورند. نیروی عفو، همه انسان ها را تغییر می دهد و آن ها را به گونه ای وارد زندگی ات می کند که سبب رشد و تعالی و خدمت به تو شوند و تمام این نیروها، از قدرت الهی درون خودت سرچشمه می گیرند. او معمار غول پیکر کائنات است. با بخشش و محبت، اوضاع را تغییر می دهی و موقعیت شرایط را عوض می کنی و اوضاع و شرایط و اتفاقات دلخواه و درست و به جاکه هماهنگ با عشق توست، را به سمت خود می کشانی.

وقتی تمام اتفاقات را ببخشی، از آن پس اتفاقاتی را وارد زندگی ات می کنی که مطابق با عشق و علاقه و خواست توست. هر چه بیشتر به همه چیز عشق بورزی، نیروهای الهی درونت شرایطی را پدید می آورد که همه چیز و همه کس، عشق و علاقه و دلخواه های تو را به نمایش بگذارد و همه چیز همان گونه شود که خواست توست و همه اتفاقات و شرایط خواسته های تو را متجلی کند و دنیا با شادمانی و تسلیم در برابر تو به تو پاسخ دهد. عشق الهی و بخشش بزرگوارانه تو انسان فرشته صفت زیبا و عروس شادمانی کائنات، همه اوضاع و شرایط را تصحیح می کند و به بهترین و کامل ترین شکل در می آورد و تو همواره شاهد نتایج دلخواه و جالب توجه و رضایت بخش خواهی بود و همه این ایده آل ها و زیبایی ها، با عشق ورزیدن به همه کس و همه چیز و همه جا و همه اتفاقات و رهایی از همه ، به راحتی خود به خود وارد زندگی تو، شاهزاده زیبا روی عالم می شود و به این شکل، بر کامیابی و خوشبختی و سعادت و شادکامی خود، می افزایی.

با عشق و بخشایش، تو خود تبدیل به نیروی خدای درونت می شوی و همه ناممکن ها به خواست او، خود را تسلیم تو می کنند و خود را تحویل تو می دهند. بخشش و رحمانیت تو، تمام مسائل زندگی و ناممکن ها را آب می کند و در زمین فرو می برد و سطح زندگی تو صاف و هموار و صیقلی مانند آینیه ای پاک، و شیرین و خوش و دوست داشتنی می شود. جریان تمام کمک ها و بخشش ها و محبت هایت در آیینه کائنات چند برابر می شود و همیشه بلا استثناء به خودت باز می گردد. هر اندازه بیشتر ببخشی و احساس رضایت و شادمانی و بزرگ ناشی از بخشش را احساس کنی، رویا هات را به خودت نزدیک تر کرده ای .احساس عشق به همه دنیا و به همه کس مهم ترین اقدامی است که برای رسیدن به اهدافت می توانی انجام دهی و سریع ترین راهی است که تو را به خواسته هایت می رساند.بخشش به اشخاص راهی است برای تو، تا خدا نیروهای عظیمش را در کائنات جاری کند و زندگی ات را نور و فروز و زیبایی و عطری خوش ببخشد.

مقصد بخشش، خود تو هستی. فرقی ندارد آن چه می بخشی، مال و جنس است یا خوش رویی و خوش خویی. فقط ببخش که خدا هزار بار برابرش را به شکل عزّت و دوستان زیاد و مال زیاد به تو باز می گرداند. انرژی بخشش از مبدأ شخصی به مقصد خانه خودت روان می شود. در واقع کسی که از بخشش چندین برابر عایدش می شود، تو هستی . عظیم ترین منبع نیروی جهان، در توست که با بخشش ظاهر می شود. زندگی هنگامی جاری می شود که ببخشی و با دیگران تقسیم کنی.شجاع باش و در راه ایمان به خدا، ببخش. خدا به شجاعت های تو پاداشهایی بسیار عظیم تر از آن چه تصور کنی، می بخشد. خداوند بر صفت بخشندگی بسیار اصرار و تأکید ورزیده است. چون فقط وقتی ببخشی، به خوشبختی می رسی.

ذات انسان در نیکی و صداقت و خوبی و قدرت و عشق ورزی متولّد شده است. اگر انسانی از ذات خود دور شده است، به او کمک کن که به ذات خود بازگردد. رنج او تمام نخواهد شد مگر این که یک منجی بخشایش گر و عاشق و بزرگوار مثل تو به سمت او رود، عاشقانه دستش بگیرد و او را به آرامی آرام کند و زخم های چندین ساله او را به آرامی التیام بخشد. ای انسان بزرگوار و با شکوه، در یک آن تمامی انسان های روی زمین را ببخشای و خود را رها کن و به آزادی برس. انسان ها را ببخش. ثانیه ها را ببخش. روزها را ببخش. لحظات گذشته را ببخش. اتفاقات را ببخش. زمین و زمان را ببخش. وقتی نور بخشایش را روشن کنی، معجزه های عظیمی شروع به رخ دادن می کنند. تبدیل به حضور همیشگی و عمیق و آرام واقعیت خدا می شوی و سرشت راستین ارزشمند و ژرف و کامل الهی ات در برابرت نمایان و واضح می شود. تبدیل به کانون صلح و صفا و غنا و آرامش با شکوه جاری آفرینش می شوی و به ورای لذت های ناب و شادی های بی بدیل می روی.

راه حل حقیقی، معنوی و ملکوتی همه زندگی، بخشش و همدلی و هماهنگی با همه چیز و همه کس در کائنات است. در دلت برای همه سیاره زمین، بهترین زندگی زندگی تو عمیقا، متحول و دگرگون می شود. .ها و بزرگترین نعمت ها را از ژرفا و اعماق قلب و روحت آرزو کن چندین برابر قدرت و خوشبختی که در دل برای دیگران آرزو کرده بودی، بی مهابا وارد زندگی پرمعنای خودت می شود و تو به نتیجه ای بزرگ خواهی رسید. آن نتیجه این است که تو قدرتمندی، که تو بزرگواری، که تو کاملی ،که تو می توانی و این نتیجه خیلی بزرگی است. قدرت خدای درون تو،بسیار بزرگتر و عظیم تر از قدرت تمام عالم، یکجاست.

تو با بخشش و پذیرش و آرامش، همه دنیا را به خدمت خود در می آوری. ای بی سابقه ترین انسان آفریده شده، توانایی ها، موهبت ها و قدرتی که در وجود توست نامحدود است و با بخشش به اوج خود می رسد. نیروی مهار نشدنی خدا در درون تو وجود دارد. در بخشش و رهایی و جاری بودن است که خدا .توان تمام ستارگان و قدرت ماه و خورشید و آسمان ها را به تو می بخشد.

مطالب مرتبط