۰۴ فروردین ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
عظمت خدای درون – قسمت هشتم

عظمت خدای درون – قسمت هشتم

این نیاز بشر آن قدر قوی است که نوزاد انسان بدون لمس شدن می میرد. پس با تمام وجودت جمله دوستت دارم را فریاد بکش. گفتن این جمله آن قدر احساسات زیبایی را در پی دارد که مرتب آن را تکرار خواهی کرد. کسی که این جمله را فراوان تکرار می کند، بزرگی و عظمت و بخشندگی خود را به نمایش می گذارد. انسان های بزرگوار و قوی هستند که هزارها هزار بار این جمله را در طول عمر خود به هزارها انسان گفته اند. تو در آخر عمرت آرزو خواهی کرد میراثی از خود به جای گذاشته باشی و قدمی در جهت بهبود زندگی اطرافیانت برداشته باشی. تو در آن لحظه آرزو خواهی کرد که آنچه داشته ای را، بخشیده باشی. آنچه را متعلق به تو بوده است، به دیگران ارزانی داشته باشی. قدمی در راه تبدیل کردن زمین به آن بهشتی که خداوند وعده داده است، برداشته باشی. دل هایی را به قدرت خدا و بخشش و بزرگواری او مطمئن کرده باشی.

آیینه تمام نمای خداوند بوده باشی و تمام صفات خداوند را به انسان ها نمایانده باشی تا از طریق تو به خدای بزرگ ایمان آورده باشند. آن قدر مهر و محبت و عشق در دل ها کاشته باشی تا دیگر به جز خوبی و عشق، چیز دیگری را ندیده باشند. آن قدر به انسان ها ، قدرت و اعتماد به نفس بخشیده باشی که دیگر از هیچ چیز و هیچ کس، نهراسیده باشند. ظالمان را آنقدر نوازش کرده باشی که در بقیه عمر خود کاری به جز خیر انجام نداده باشند. آن قدر ثروت در زمین آفریده باشی که تعداد زیادی از انسان هارا ثروتمند کرده باشی. آن قدر از علم خود به دیگران بخشیده باشی که تعداد زیادی از جاهلان را به راه درست حق و حقیقت رسانده باشی. دل هایی را به خوشحالی و هیجان و سرور و آرامش رسانده باشی.

در زمین، گل انرژی و امید و انگیزه و شور رویانده باشی و انسان های زیادی را خوشبخت کرده باشی. برای انسان ها منشا همدردی، مهربانی، عشق و صمیمیت باش و همه را عفو کن. نه فقط به این دلیل که نتیجه عملت به سویت باز گردد. به این دلیل این کار را بکن که انسان های بی شماری، به تو نیاز دارند و تو در دنیای خودت، تنها کسی هستی که می توانی با قدرت خداگونه درونت، دوباره آنان را متولد و قدرتمند کنی. از انسان ها تعریف و تمجید کن و به آن ها اعتماد به نفس بده. از کوچکترین کار خوب انسان ها قدردانی کن. به آن ها با گرمی، حرارت و عشق، توجه عمیق نشان بده و کاری کن تا خود را زیبا، بزرگ، قهرمان قدرتمند و مهم تلقی کنند. اهمیت، شایستگی و لیاقت اطرافیانت را، با صمیمیت و تواضع ، تایید و تصدیق کن و از دوستانت حمایت و پشتیبانی کن.

از اعماق دلت آنان را تحسین، تمجید و تشویق کن. فقط به صفات خوب، برجسته و نکات مثبت اطرافیانت توجه کن و آنان را سخاوتمندانه و مبالغه گونه، ستایش کن. آنان را از نهایت وجود، با عشق و مهربانی مدح و ستایششان کن تا خود را باور کنند. هرچند که تو از همه انسان ها بی نیاز مطلق هستی، اما این رفتار تو باعث می شود مانند گنجی با ارزش و گران بها، تا آخر عمر در ذهنشان بمانی و مطمئن باش صدای تو تا ابد به شکل زیبا ترین موسیقی و سمفونی دنیا در گوششان خواهد ماند. تو این گونه، تمام دنیا را طرفدار و پشتیبان خود خواهی کرد و تا ابد در خاطر همه خواهی ماند و به راحتی در قلب و ذهن همه انسان ها نفوذ خواهی کرد. تمایل شدید انسان ها به مهم و مورد نیاز بودن را با تشکر، تقدیر و تمجید ارضا کن. به آن ها نشان بده که چقدر می توانند بهتر باشند.

به آن ها نشان بده چه قدرت عظیمی دارند و رسیدن به بزرگترین اهدافشان، در برابر قدرت عظیمشان چقدر آسان است. به انسان ها انرژی بده و عزت نفس آنان را تقویت کن. به آن ها خدمت کن و علاقه ای واقعی قلبت را نشان بده و در هر سطح و شرایطی که هستند بپذیرشان و به نظرشان توجه کن و احترام بگذار. با آن ها در مورد خودشان و آن چه به آن علاقه دارند و خواسته هایشان صحبت کن. با مردم با شور و شوق و گرمی و حرارت و پذیرش برخورد کن. برای اطرافیانت وقت و انرژی صرف کن و اجازه بده در کنار تو خودشان باشند و احساس راحتی و پذیرش کنند. توانایی و قدرت و عظمت و اقتدار انسان ها را به آن ها بنمایان. مسائل را از زاویه دید طرفت نگاه کن. در این صورت کسی در دنیا وجود نخواهد داشت که تحت تاثیر تو قرار نگیرد و اسیر عشق تو نشود.

این گونه جذبه و اهمیت فوق العاده ای پیدا خواهی کرد و محبت شدید و عمیق همگان را جلب خواهی کرد.و به این شکل تو انسان ها را به اصل وجودشان باز خواهی گرداند و به خواست خدا دنیایی خواهی ساخت با انسان هایی عاشق و مهربان و شاد و قدرتمند. چون درون تو، اقیانوسی بی کران از رحمت ، جود و مهربانی است و چون درون تو، سرشار از احسان و کرم و شفاعت و لطف به تمام عالمیان و انسان هاست، در عشق ورزی و ابراز محبت و ستایش دیگران، بسیار توانا هستی و بسیار قاطع و محکم و جدی،می توانی خصوصیات خوب را در دیگران تقویت کنی و به آنان جسارت دنبال کردن آروزوهایشان را دهی . تو در سطح روح به این کار تمایل زیادی داری. وقتی از درون به تمام عالم عشق بورزی و همه را همان گونه که هستند بپذیری و با همه آن چیزهایی که وجود دارد، هماهنگ شوی و اعتماد کنی و اطمینان داشته باشی و دوستشان بداری، و در واقع همه مظاهر آفرینش خدا را تحسین بگویی، هر کاری که بخواهی، هر کسی که بخواهی با جان و دل و عشق برایت انجام خواهد داد. وقتی فکرت با عشق و ایمان همراه است، همه برای تو با عشق و خلوص و با نیات پاک هر کاری بتوانند انجام می دهند.

بالاترین مقام های سازمان ها و کشورها و رهبران ورئسا و رئیس جمهورها هم عاشق تو می شوند و با محبت و علاقه و گرمی و صمیمانه، خواسته های تو را به انجام می رسانند. قدرت خدا در درون وجود توست. کیست که برق عشق خدا را در چشمان تو ببیند و عاشق و شیفته و محسور نشود؟ به انسان ها عشق بورز. به قدیسان و به گناهکاران عشق بورز. به بیگانگان عشق بورز. به دشمنان عشق بورز. به شرایط غیر قابل تحمل عشق بورز. به بیماری ها عشق بورز. آن گاه می بینی که همه آنان هماهنگ با نیروی درونی ات می شوند و تبدیل به چیزی می شوند که تو واقعاً می خواهی و به آن عشق می ورزی. تبدیل به انسان های دوست داشتنی و مهربان و عاشق و شرایط دلخواه و سلامتی و زیبایی و شادمانی می شوند. تمام اوضاع و شرایط، تبدیل به مصلحت و منفعت و خواست تو می شوند .

با عشق و بخشش و بزرگواری، همه انسان ها تغییر می کنند و عاشقت می شوند و تو تا ابد در ذهنشان مثل گنجی اسطوره ای و قهرمانی مهربان باقی خواهی ماند. رودخانه عشق تو در دل تمامی انسان های عالم، خروشان و پر آب جاری ست. تو از آن اشخاصی هستی که روح انسان ها را لمس و آن را نوازش می کنی. در دنیای تو،حتی کسانی که تو را نمی شناسند، در سطح روح، خدای درون تو را می پرستند و با روح الهی ات عشق بازی می کنند. نیروهای عظیم خدای درونت که نادیدنی است در اثر احساس خوب و خوشنودی و رضایت و شادمانی و آرامش تو، در دنیا به کار می افتد و دنیا را به طریقی می چرخاند تا همه چیز برای تو به سمت زیبایی و کمال و ثروت و عشق برگردد. تو با عشق ورزی، به سادگی می توانی هر قسمتی از عالم را که دوست داری، جذب کنی. نیروی الهی و جادویی و بی کران و غیر قابل تصور درونت،کائنات را در اختیارت قرار داده و دنیا را گوش به فرمان احساس و خواسته تو ساخته است. می توانی مطابق میلت، کائنات را برای هر آن چه می خواهی، در زندگی به کارگیری. آن چه برای دیگران معجزه است، برای نیروی خدای بزرگ و عظیم درون تو، به راحتی در ثانیه ای قابل حصول و امکان پذیر است.

زندگی تو در حال تحولی عمیق و ریشه ای و بنیادین در زمینه قدرت الهی است. تو اکنون داری فقط کمی از عظمت بی کرانت را حس می کنی. این همه انرژی و عظمت و جلال و جبروتی که اکنون در درونت حس می کنی، فقط گوشه کوچکی از اقتدار و عظمت سحرگونه خدای بی نهایت توست. هر چیزی روی زمین می بینی، از آن خدای درون توست. پس آنچه را داری و به آن نیاز نداری را ببخش. مال تمام دنیا هر جای دنیا که باشد، از آن خدای توست و برای هر کسی که خرج شود، در واقع در راه خدای توست که خرج می شود. وقتی دارایی اضافی ات را می بخشی، با انبوهی و فراوانی و برکت چند برابر به سمت تو باز می گردد. پیامبران و مردان بزرگ خدا از تمام این قوانین آگاه بودند که آن چنان سخاوتمند و بخشنده بودند.

کل دنیا از آن الوهیت درون توست و در نهایت به روح تو می رسد. تمام آنچه هست، از آن الوهیت درون توست. هر چه از ازل بوده، مال خدای درون تو بوده و هر چه تا ابد باشد، متعلق به او خواهد بود. تو از همه دنیا و انسان هایش بی نیازی. چون همه چیز در احاطه قدرت بی بدیل درون خودت است. پس به کسانی که نیاز دارند ، ببخش و برکت و خوشبختی زندگی ات را هر لحظه بیشتر کن. هر آن چه در هر جای دنیا وجود دارد، تا ابد از آن اوست . صاحب اختیار دنیا و صاحب خوشبختی انسان ها نیروی درون توست. موهبت ها و هدایای بی نظیر زندگی ات را با عزیزانت و با تمام انسان ها تقسیم کن تا آن ها هر روز بیشتر و عظیم تر شوند.

مطالب مرتبط