۳۱ فروردین ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
۱۱ توصیه برای ثروتمند شدن

۱۱ توصیه برای ثروتمند شدن

۱۱-توصیه-ثروتمند-شدن-روانشناسی-ثروت

۱- برای ثروتمند شدن کافی است تنها ده درصد بهتر از رقبا باشید تا راه برای ثروتمند شدن شما هموار شود.

۲- برای ثروتمند شدن باید اشتیاق شدیدی برای این کار داشته باشید . اشتیاقی اندک یا علاقه ای مختصر کافی نیست.

۳- قطعیت هدف، نقطه آغاز ثروتمند شدن است. برای ثروتمند شدن باید تصمیم بگیرید که دقیقاً چه می خواهید. آن را یادداشت کنید و سپس برای دست یابی به آن برنامه ریزی کنید.

۴- تمام مردمان موفق برای ثروتمند شدن افکارشان را روی کاغذ می آورند.

۵- برای ثروتمند شدن هر چه بیشتر تمرین کنید که در بالا بردن کیفیت زندگی دیگران سهیم شوید ثروتمند شدن شما بیشتر تضمین می شود.

۶- کسانی که با پول خیلی کم شروع می کنند در مقایسه با کسانی که با پول خیلی زیاد شروع می کنند احتمال موفقیت بیشتری برای ثروتمند شدن دارند.

۷- “شکست” گاهی پیش نیاز موفقیت های بزرگ برای ثروتمند شدن است. اگر می خواهید سریع تر موفق شوید آمادگی شکست خود را دوبرابر کنید و از شکست نهراسید.

۸- برای ثروتمند شدن در هر کاری، بین میزان ریسک پذیری و احتمال شکست، رابطه مستقیم وجود دارد.

۹- برای ثروتمند شدن در تجارت، هر کاری دو برابر آنچه فکر می کنید هزینه دارد و سه برابر مدت زمانی که پیش بینی می کنید به طول می انجامد.

۱۰- اگر در راه ثروتمند شدن به اندازه کافی ثبات قدم داشته باشید، بی تردید موفق خواهید شد.

۱۱- موانعی که برای ثروتمند شدن در حین کار ظاهر می شود پلکان موفقیت شما هستند به شرط آن که از هر ناامیدی و شکستی برای ثروتمند شدن درس بگیرید.

مطالب مرتبط