۰۴ فروردین ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
عظمت خدای درون – قسمت هفتم

عظمت خدای درون – قسمت هفتم

خود خدا در درون توست. تمامی انسان ها، مخصوصاٌ اطرافیانت و کسانی که هر روز آن ها را می بینی، نیاز به شفا یافتن با حمایت ها و توجه و کمک و نوازش تو دارند. با انرژی مثبت و با قدرت عظیمت و با فکر نیرومندت، به آن ها یاری برسان و محبت کن و آن ها را در زیبایی و ثروت و آرامش و سلامتی ببین تا نیرومند شوند و از طریق نیرو و قدرت الهی خدا، زیبا و ثروتمند و آرام و سلامت شوند. الهام بخش انسان ها باش تا راه قدرت و ثروت و فراوانی و خدا را انتخاب کنند. تمام انسان ها منابع نا محدود از تجلی صفات خدا هستند و منبع استعداد و توانایی و قدرت نامرئی در همه آن ها وجود دارد. آن ها با تایید تو به خود ایمان می آورند و استعدادهای خود را شکوفا می کنند. با انسان ها به گونه ای رفتار و برخورد کن که انگار از همین حالا تمام خصوصیات عالی و والا و برجسته را دارا هستند تا همان گونه شوند. تمام انسان هایی که هر لحظه در مسیر زندگی ات وارد می شوند، برادران و خواهران تو هستند که هر کدام یا به شکلی به تو نیاز دارند یا از طریق نیروهای الهی به تو خدمتی خواهند کرد. آن ها به سمت تو می آیند چون آگاهی روحشان می دانند که یا به دعای خیر تو نیاز دارند یا به محبت و نوازش و دلگرمی و حرفهای انرژی بخشت یا رهبری یا انگیزه دادن و قدرت دادنت یا کمک های اقتصادی و آموزشی.

انسان ها می آیند تا از تو چیزی یاد بگیرند یا به تو با اعمالشان قوانین روحت را یادآوری کنند. آن ها در سطح روح در جست و جوی خود واقعی اشان و در جست و جوی خدا، به سمت تو می آیند. آنان می آیند تا خدا را به آن ها نشان دهی. آن ها می آیند تا راه زندگی شان را پیدا کنند و با کمک تو به آرامش و تعادل و سعادت برسند و در واقع خود تو هستی که به دنبال خود دیگرت می آیی. همه آنان به خواست و قدرت نیروی الهی درونت وارد زندگی ات شده اند. آن ها به نیروی الهی درونت احتیاج دارند تا نیروی الهی درونشان را بیابند و عیان سازند. همه ی انسان ها از خدای درون تو خلق شده اند. پس همان قدر که خدا به بنده هایش بزرگوار و مهربان است، تو هم باش. همه را ببخش. هر گونه که هستند و هر گونه که رفتار می کنند، همیشه دوستشان داشته باش و کمکشان کن.

آنها حتی اگر خیلی قدرتمند به نظر برسند، همه بنده ی خدای درون تو هستند. به آفریده های خدای درونت محبت کن. در چشمان آفریده های خدای درونت نگاه کن و با تمام وجود برای هر آن کس که خدای درونت آفریده است، آرزوی خوشبختی و سعادت و آرامش کن. کمک کردن به خلق و شاد کردن بقیه و دوست داشتن بقّیه، انرژی عشق الهی را وارد زندگی ات می کند. برای سلامتی و خوشبختی تمامی انسان ها دعا کن. همه انسان ها را خوشحال و پیروز و مهربان تصور کن. در عین حال که می دانی قدرت مطلقه کائنات درون خودت است، با تمامی انسان ها و اطرافیانت در نهایت محبت و تواضع و مهربانی و افتادگی رفتار کن. با تمامی انسان های روی زمین، چه فقیر و چه غنی، چه کوچک و چه بزرگ، چه ضعیف و چه قوی، باادب رفتار و احترام و عشق رفتار کن.

هر ثانیه ی کار تو که در جهت خدمت است، عبادت لذت بخش الهی بزرگی است. تمام انسان ها و کائنات و اتفاقات و ثانیه ها دوست داشتنی و آفریده خدا هستند. تمام اشیاء و چیزها و تمام مکان های دنیا دوست داشتنی و از مظاهر قدرت خدا هستند . همه رویدادهای زندگی و همه دستاوردها و تصمیم ها دوست داشتنی اند. تمام آنچه هست و آنچه نیست، تمام آن چه دیدنی و آنچه نادیدنی ست، دوستت داشتنی ست. تمام زندگی دوست داشتنی ست و تو در میان تمام این دوست داشتنی ها، دوست داشتنی ترینی. توئی که دوست داشتنی بودن هر لحظه و هر اتفاق و هر انسان را احیاء و آشکار می کنی .خدای درون تو عامل عشق است و همه دنیا معمول عشق اوست و تابش نور عشق او بر دنیا و اتفاقات و زمان ها و انسان ها است که آن ها را این قدر دوست داشتنی کرده است. همه آفریده ها را در دلت تحسین کن و نکات مثبت آن ها را که از آن خداست شکر بگو.و خدای درونت را بپرست.

نیروی قدرتمند و گیرای عشق را از خود به دنیا ساطع کن و آنچه در آیینه دنیا به تو منعکس می شود، عشقی صدها برابر قدرتمندتر و دوستی صدها برابر عمیق تر و محبتی صدها برابر گیراتر است. دوستت دارم را بپراکن و شفا بده. قلب ها را احیاء کن و لبخندها را بر لب ها بنشان و عشق را در قلب ها جاری کن و انسان ها را زنده و شاداب گردان. ای خواننده عزیز و محبوب عالم، این را بدان که از اعماق وجودم دوستت دارم . عاشقانه و از صمیم قلب با من تکرار کن: دنیا دوستت دارم. جهان دوستت دارم. کائنات دوستت دارم. زندگی شکوهمند دوستت دارم. شادمانی پر خنده دوستت دارم. همه زیبایی های عالم دوستت دارم. ذهن بزرگ و خلاق و معجزه آفرین من و بدن متبرک و زیبای الهی من دوستت دارم. حیوانات و پرنده های عالم دوستتان دارم. خدا دوستت دارم. خدایا دوستت دارم. خدایا دوستت دارم.

پروردگار قدرتمندم دوستت دارم و می پرستمت … ای انسان مثبت اندیش و ای خلیفه خدای قدرتمند سرشار از شکوه و جبروت روی زمین، وقتی درونت را مملو از عشق و صلح و خوبی و خیرخواهی و بی نیازی و بخشش کنی، در مدت زمانی کوتاه نعمت های خداوند در زندگی تو متجلی خواهد شد. عشق بر سر و رویت خواهد بارید. خوشبختی از این سو و آن سو فقط نشانی خانه تو را جست و جو خواهد کرد و محبت فقط در خانه تو را خواهد زد. احساس خیرخواهی ات برای تمام عالم و احساس غنا و رضایت درونی به خدا به همراه اطمینان به خدا و وقوع خوبی ها، تمامی زیبایی های عالم را به سوی تو خواهد کشاند و وعده خداوند که زیباترین و نیکوترین بهشت است، به سادگی در همین دنیا برایت به تحقق خواهد پیوست. تو به داشتن ذهنی پر از زیبایی و نعمت و محبت عادت خواهی کرد و هر روز نتایج آن بیشتر برای تو نمایان خواهد شد و به اراده خدای مهربان هر روز جام لذّت بزرگتری را خواهی نوشید.

تو برای رسیدن به خوشبختی، موفقیت، سعادت و یا هر چیزی که آرزویش را داری، اول از همه به دلی عاشق، با ایمان، بخشنده، مهربان و پاک احتیاج داری. وقتی درونت صاف شود، تصویر خدا منعکس می شود و یک شبه ره صد ساله را خواهی پیمود. هر چیزی را که می خواهی، قبل از آن که اقدام به کارهای لازم برای دریافت آن کنی، به درونت رجوع کن و آن را کاملاً جلا بده و قوانین روحت را در درون مرور کن. اگر قرار باشد ده سال طول بکشد تا به هدفت برسی، با جلا پیدا کردن دلت در طی دو هفته به آن خواهی رسید.هر چیزی که در اطرافت و در زندگی ات می بینی،محصول دنیای درون توست. هر چه بخواهی در درونت موجود است. همه را ببخش و دوستشان بدار. پیشوای بزرگ آدمیان، هنر عشق ورزیدن در عشق ورزیدن به انسان های دوست داشتنی نیست.

هنر عشق ورزی در عشق ورزیدن به گناهکاران است. وقتی خداوند تمامی آن ها را در یک لحظه که رو به سوی او کنند و از او یاری جویند می بخشد، تو هم که روحت از جنس خداست و دقیقاً هم ارز و هم قدرت با او هستی، آنان را ببخش. با بخشش، همه دنیا را به دست می آوری. با عشق می توانی تمام عالم را مهار خود کنی. بخشش واقعی یعنی جرقه پر نور و گرم آتش عشق خدا را در چشمان همه انسان ها ببینی و عطر خدا را در وجود همه موجودات و انسان ها استشمام کنی و خدا را در همه چیز بیابی. بخشش وعشق بخشی راستین و بی نیاز مانند آبی است که نهال وجود تو را رشد می دهد و پربار می کند و تا اوج آسمان هشتم بلندت می کند و روحت را به عرش پر نور الهی می رساند. نه تنها در بخشش، بلکه در خدمت به دیگران بکوش و همه را از عشق ناب و بی همتای وجود خود سیراب کن و ببین با کمک و بخشایش به چه آرامش خاطر و رهایی و آسودگی و آسایشی می رسی.

آن گاه تو می توانی با روح منور و درخشانت تمام جهان را تابان از نور پر فروغ عشق خود کنی. و یادت باشد که عشق حقیقی تو منحصر به خدای درونت است. عشق راستین و حقیقی به انسان ها هم، عشقی است که آن ها را رها و آزاد کند. هنگامی در قلبت عشق حقیقی نسبت به کسی داری که، در دوری از او رضایت کامل و شادی و آزادی کامل داری. انسان ها را از درونت و با قلبت آزاد کن و بگذار به دنبال راه تکاملی خود بروند. فقط خدا می داند راه درست و مسیر کامل برای آنان کدام است و فقط هنگامی که آنان را،همه آنان را به خدا بسپاری ،می توانی بیاسایی و آرام بگیری. بگذار عزیزانت به دنبال هرچه به آن چه عشق می ورزند، و به هر کجا که ندای درونشان به آن ها می گوید، بروند. لذت روحت در این است که انسان ها را آزاد بگذاری تا خدا خود، آنان را در مسیر تکامل خودشان به پیش ببرد.آن کسی که در انتها قرار است هر انسانی را به شادی و خوشبختی و ثروت برساند فقط خداست و فقط اوست که مالک و خالق و زمامدار امور هر کس است.

عزیزانت را کاملا رها کن و فقط در قلبت دوستشان داشته باش و برایشان دعا کن. لذت حقیقی فقط در عشق ورزی با خداست. عشق حقیقی عالم که خدای درونت است، در تمام لحظات عمر جاودانه ات با تو و در توست. فرشته زیبا و مهربان خدا، ای مسجود تمام عالم. همین حالا،در لحظه پر عمق حال، تمامی مهر و محبت درونت را به عزیزانت تقدیم کن. پر لذّت ترین کار دنیا، عریان کردن روح در برابر آفریده های دیگر است. عشقت را به عالمیان آشکار کن. هر لحظه که به انسانی احساس عشق کردی، بر زبان بیاور. دست نوازشت را بر شانه او بکش و بوسه هایت را بر گونه هایش بنشان و در آغوشش بگیر. تمامی انسان ها ذاتاً به آغوش گرفته شدن و لمس شدن احتیاج دارند. این نیاز روح ماست.

مطالب مرتبط