۰۴ فروردین ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
عظمت خدای درون – قسمت پنجم

عظمت خدای درون – قسمت پنجم

ادامه فصل سوم :قوانین روح تو ابدی و همیشگی است

نیروی الهی درونت تو را حفظ می کند و فضل نیکو می دهد و تمام نعمت ها و فضل و رحمت و گشایش دنیا را به تو عطا می کند. دولت و بخت آسمانی الهی یار توست. نیروی شگفت انگیز الهی درونت تو را اکرام کرده و تو را بی نیاز و قوی ساخته است. ای سلطان بزرگ دولتمند و بخشنده، لطف بی قید و شرط معشوق الهی در درونت است. نیروی درونت، تنها نیرویی است که همه دعاهایت را می شنود و همه خواسته هایت را اجابت می کند و همواره یار و یاور و کمک توست. به نیروی افسانه ای درونت وفا داربمان و تحقق خواسته هایت و تجلی آرزوهایت را فقط فقط از او طلب کن. فقط از او بخواه. این جمله ها را در ضمیر روحت حک کن. به نیروی درونت وفا دار بمان و فقط فقط در میان همه عالم، از او بخواه. تنها اوست که قدرت پیروز کردن و موفق گردانیدن و خوشبخت و سعادتمند کردن تو را دارد.

نیروی درونت همه اسرار را می داند و به شکلی حیرت اور آن چیزی را که باید، در زمانی که باید، به تو می دهد. تنها کسی که می تواند نیروی عظیم فراگیتی را در کل جهان به گردش درآورد، خداست.فقط خداست که تمام راه ها را باز می کند.فقط خداست که مسیر را می داند. همه چیز در ید توانای اوست.فقط اوست که مسیر آبشار طلایی خوشبختی زندگی ات را می داند .او را بندگی و اطاعت کن. به این نیروی ماورایی تکیه کن تا با اطمینان، در تمام موارد، جواب بگیری. او سرپرست عالم است.او، سرشار از اقتدار و ایمان و معجزه، لحظه به لحظه در حال ساختن دنیاست. همه ی این نیروی سحر آمیز افسانه ای غول آسا و الهی فقط در درون توست. یک کسی با این همه نیرو، در درونت است و او خداست. اولین حقیقت عالم این است که در دنیای هر انسان، تمامی جهانیان آفریده خدای اوست و تنها قدرت کائنات درون خدای اوست و خدا در دنیای هر کس فقط در درون همان انسان است.

دنیای هر انسان، دنیایی موازی با دنیای انسان های دیگر است. تو، وقتی در قالب جسمانی ات هستی، درمرکز یک دنیا هستی. آن دنیایی که تو دنیا را از دید آن می بینی و هر جا که می روی، خودت را در مرکز آن می بینی، دنیایی موازی با دنیای هر انسان دیگر است. در دنیای تو، تمامی قدرت عالم در درون خدای درون تو جمع است و توئی که با اعمالت به خواست خدا تمام اتفاقات عالم را پدید می آوری. اشخاص دیگر در مرکز زندگی خود و در جهان موازی خود دارای قدرت هستند. اما در جهان تو و زندگی تو،به طرز عجیبی بدون قدرت و بی اثر هستند.چون در دنیای تو آن ها توهم ساخته ذهن تو هستند. تو تا آخرین ثانیه عمرت، در دنیای خودت که تنها حقیقت محض و قدرت محض است، خواهی بود. در دنیای تو، برتری فقط از آن خدایی است که درون توست. در دنیای هر شخص،یگانه خالق هستی،نیروی الهی درون خود همان شخص است و این از سحر و جادوی دستان قدرتمند خداست، در جهان های موازی انسان ها.

در هر جهان موازی، خدای درون یک شخص، مرکز آفرینش و قدرت اعظم کائنات است. بی نهایت جهان موازی به تعداد انسان هایی که بوده اند و هستند و خواهند بود، وجود دارد که هر انسان در مرکز یکی از آن ها زندگی می کند.یادت بماند که خدا یکی ست و آن خالق آسمان ها و زمین است و او همانی است که در درون توست و در درون همه است و در همه عالم است و همه عالم جلوه او یگانه است. یکتاپرست خدایی باش که تنها خالق جهان است و در درون خودت وجود دارد.ایمان به این که نیروی خدا از درون توست،از مظاهر یکتاپرستی است. پرستش تنها خدای درون خودت و انحصار فکر و قلب و روحت به این یگانه نیروی عظیم کائنات که در درون خودت است و اطاعت از دستورات او، معنی یکتاپرستی واقعی است. تو فقط کافی است قوانین روحت را رعایت کنی. فرشته تقدیر باشکوهت به دستور خدا، اهدافت را به آسانی به تو خواهد داد. تو با رعایت قوانین روحت، به بی نیازی انسانی آزاده و قدرتمند خواهی رسید و لذّت غنا و قدرت را خواهی چشید.

نماینده خدا و قدرتمند ترین و فرزانه ترین موجود کائنات خواهی بود و هیچ حد و مرزی نخواهی داشت. نیروی الهی درون تو مهارنشدنی است. روح تو همواره در اوج زیبایی و سعادت و قدرت زندگی می کند به این دلیل که بر اساس قوانین عمل می کند.تو هم بر اساس خود حقیقی ات زندگی کن تا در اوج خوشبختی پرواز کنی. هر انسانی به خواست خداوند با قدرت اختیارش فرمانده دنیای خویش است. تو در عالم خودت که خود مرکز آن هستی، با رعایت قوانین ،بهترین و پرقدرت ترین و با شکوه ترین هستی.هنگامی که یکتاپرست و شکرگذاری، در احاطه نور خیر خدا هستی. هنگامی که یکتاپرست و شکرگذاری، هر کاری که به آن اشاره کنی، انجام خواهد شد. ای با شکوه ترین و کامل ترین آفریده خدا، هنگامی که یکتاپرست و شکرگذاری، قدرت فکر و اراده تو می تواند عالم را زیرورو کند و تمامی دروازه ها را به شکلی معجزه آسا بگشاید. تو خواهی فهمید که با یکتاپرستی و شکرگذاری، هر چه اراده کنی، خلق خواهد شد و تنت خواهد لرزید وقتی که بفهمی در سایه عمل به قوانین روح، قدرتی داری مافوق تصورت و برابر قدرت خدا.

چون تو از نیروی خداوند خلق شده ای و خداوند این گونه اراده کرده است که با نیکی و خوبی، قدرتی هم ارز او داشته باشی. هر آرزوی بزرگی که فکرش را بکنی،در سایه عمل به دستورات خدا آنقدر آسان و راحت الوصول است که به سرعت به آن برسی. وقتی به خدا ایمان داشته باشی و توکل کنی، می توانی به کوه بگویی از جا برخیز. و کوه ناپدید خواهد شد. تو با ایمان و عمل صالح، بازوی دوم خداوند خواهی بود. دیدگان نافذ تو دیدگان بی نظیر خدا خواهد بود. خداوند با زبان تو سخن خواهد گفت. با دست تو به بنده هایش کمک خواهد رساند .کار تو فقط توکل و شکر است که نتیجه اش خوشبخت بودن است. آن گاه ،در راه زندگی تو فقط خداست و فرشتگانند و برکت های بی پایان. خداوند در گوش تو بشارت خوش شادمانی عظیم را زمزمه می کند. تو تنها در جست و جوی آیات االله برای جلو رفتن باش و در کنار خدا گام اول را بردار که بندگی و اطاعت خداست. بقیه اش به خدا مربوط می شود. خدا تو را راه خواهد برد.

پس فقط آرام باش و بخند و جاری باش. فقط پای کوبی کن و فریاد شوق بکش و خداوند را با تمام وجود در آغوش بگیر و ببوس و خوشحال باش. زمین و زمان در جهت مصالح و منافع و خواسته های تو کار می کنند.هر چیزی در زندگی ات هست، حتی اشیا هم برای ظفر و موفقیت و پیروزی تو کار می کنند. آرزوهای بزرگ تو و خواسته های خدا، واحد است. چون هر دو را خداوند، یعنی یک نیرو به وجود آورده است. خیر و صلاحت و تحقق آرمان هایت، هدیه جاودانه خدا به تو است. انسان های موفق و شاد و سلامت و خوشبخت و با ایمان همان کسانی هستند که خدا در قرآن می گوید درهای رحمت آسمان ها و زمین را به رویشان باز کرده ام.آنان مسلما با رعایت قوانین روحشان به نعمت و برکت الهی رسیده اند. اگر کسی راهی را رفته و به نتایج خوبی رسیده است، تو هم اگر همان راه روی، دقیقاً به همان نتایج خواهی رسید. روح تمام انسان ها در تمام زمان ها در تمام مکان ها یکی است و قوانین الهی و روحانی موجود در کائنات هم برای تمامی انسان ها یکسان عمل می کند. اگر کسی در هر جایی از دنیا، در هر زمانی، کار بزرگی را انجام داده است، تو نیز در هر زمانی، می توانی عیناً همان کار را انجام دهی.

برای کائنات فرقی نمی کند طرفش تو هستی یا انیشتن یا آبراهم لینکلن یا شکسپیر یا بتهون یا موسی و ابراهیم یا محمد. کائنات فقط بر اساس قوانینی که در روز اول خلقت دنیا توسط خدا وضع شده است، رفتار می کند. اگر انیشتن توانست بزرگ ترین قوانین فیزیک را کشف کند، تو هم می توانی.چون او فقط از خدا خواست و خدا او را اجابت کرد. پس تو را هم اجابت می کند. اگر شکسپیر توانست زیباترین نوشته ها را به یادگار بگذارد، تو هم می توانی.او خدا را سپاس گفت و خدا او را اجابت کرد. اگر آتش به خواست خدا برای ابراهیم گلستان شد، برای تو هم به خواست خدا می تواند بشود.او یکتاپرست بود و خدا او را اجابت کرد. اگر عصای موسی به خواست خدا به مار تبدیل شد، برای تو هم می تواند بشود.او فقط به خدا توکل کرد و خدا او را اجابت کرد.

اگر مسیح به خواست خدا، بیماران را شفا داده، تو هم می توانی شفا دهی.او به خدا ایمان آورد و خدا او را اجابت کرد.اجابت انسان ها وعده خداست. هیچ ربطی به هوش و استعداد یا قدرت بازو ندارد.فقط بستگی به رابطه ات با نیروی الهی که منشا هرآنچه وجود دارد است،دارد. بر اساس راهنمایی های خدا و آیات و نشانه های او در زندگی گام بردار. دریچه های عظیم همواره در زندگی ات به روی تو گشوده می شوند و تو هر روز در جاده فرصت ها و نعمات و شانس های عظیم زندگی ات قدم برمی داری تا به مقصدی که می خواهی برسی. تو بر او توکل کن و مطمئن باش .هر آن چه را قصد کنی،خدا برایت پدید می آورد. تمامی این ها فقط برحسب زندگی بر اساس الگوهای روحت است. تو در تمام زندگی ات داری نتایج میزان رابطه ات با خدا را در صفحه اتفاقات روزگار می بینی.

مطالب مرتبط