۰۴ فروردین ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
عظمت خدای درون – قسمت چهارم

عظمت خدای درون – قسمت چهارم

فصل سوم :قوانین روح تو ابدی و همیشگی است

رها باش .شکرگذار باش. به او توکل کن. ایمان داشته باش. عاشق باش. ببخش . پس از مرگ اتفاقی شگفت آور برای انسان می افتد و آن این است که به آگاهی خدا و شعور و دانایی و فهم و شکوه الهی، به طور مستقیم و همیشگی وصل می شود و آن گاه است که زیبایی وصف ناپذیر زندگی را درک خواهد کرد. آن گاه است که تو، سرآمد همه آفریدگان، عشق بی نهایت خداوند به خود را بدون واسطه تجربه خواهی کرد آن گاه خواهی فهمید زندگی چه نعمت الهی بزرگی است و خداوند چقدر تو را دوست دارد که تو را فرستاده تا زندگی کنی و طعم سربلندی و موفقیت و عشق و شادی را بچشی. و تو خواهی فهمید که چه قدرت بی کرانی داری برای آوردن شمع نورانی حقیقت و خوبی و صمیمیت و نیت خوب در میان انسان ها. می توانی انتخاب کنی که همه این حقایق را قبل از مرگ بدانی. در روز مرگت سراسر عشق و لذّت و یکپارچه سرور خواهی شد. چون در آن روز است که می فهمی که توعین زیبایی و عشق و کمال خدا هستی.

در آن روز است که می فهمی چقدر عظیم و مقتدری. تمامی دستورات خداوند بر اساس بزرگترین قانون کائنات است که به خواست خودت آن را به عنوان پیامد اعمالت در دنیای نسبی و مادی قرار داد. این قانون می گوید هر چه انجام دهی، هرچه بگویی، هرچه بشنوی و هر احساسی داشته باشی، دقیقاً عین همان به خود تو بازمی گردد (کل شیئ یرجع الی اصله). این قانون، در عین حال آسان ترین قانون دنیاست. من اسم این اصل را قانون بازگشت می گذارم. اما در اصل حقیقتی است که خود به خود از درون درک می کنی.هر چه در عالم است، در واقع خود توست. پس هر عملی با هر که و با هر چه انجام دهی،با خودت انجام داده ای.و آن عمل وارد روح تو می شود و بعد به جسمت منتقل می شود .تو از ازل تا قبل از این که به این دنیای مادی بیایی این اصل را که همه چیز انعکاس درون خود توست می دانستی.اما وقتی به این دنیا آمدی،چون دچار این توهم شدی که تو از آن چه در عالم وجود دارد جدا هستی، قانون روحت را زیر پا گذاشتی. همیشه به یاد داشته باش که طبق خواست خودت، در هر ثانیه، نتیجه کامل اعمالت به سمتت باز می گردد.پس خوبی کن. شکر کن.

عشق بورز. خدمت کن. شادی کن. دوست بدار.شکرگذاری کن. یکتا پرست باش. کمک کن. لذت ببر. نیایش کن. با خدا حرف بزن.عشقت را به خدا نشان بده. حضرت محمد به وضوح این ندا را در دل خود می شنید که به مردم بگو خوبی کنند تا خوبی ببینند، صداقت ورزند تا به آن ها صداقت ورزیده شود. دوست بدارند تا دوستشان بدارند. کمک کنند تا به آن ها کمک شود. تمامی مفاهیم قرآن، زیرمجموعه همین قانون است. کمک به مردم و صداقت و خوبی و نیکی و گذشت و بخشندگی و مهربانی و تمامی صفات نیک انسانی که در قرآن به آن ها سفارش شده است، دقیقاً عین خود را به فاعل آن ها بازمی گرداند و این آسان ترین قانون کائنات است. این قانون، قانونی است که تمام کائنات بر اساس آن بنا شده است و از ازل تا ابد بوده و خواهد بود. اگر دست افراد ضعیف را بگیری تا همانند تو، قدرتمند شوند، افراد قدرتمندتر از تو، دست تو را خواهند گرفت تا بالاتر روی و بیشتر صعود کنی.

اگر به انسان ها امید دهی ،همگی انسان ها بسیج خواهند شد تا تو را برای اهدافت امیدوار کنند. اگر احساس خوبی داشته باشی، زمین و زمانه و ماه و فلک هر لحظه به طریقی، احساس خوب بیشتری را به تو تقدیم خواهند کرد. اگر خود را وقف مردم کنی، مردم خود را وقف تو خواهند کرد و اگر به دیگران عشق بدهی، عاشق تو خواهند شد و این تنها چیزی است که باید بدانی تا زندگی سراسر خوشی و سرور را برای خود و اطرافیانت بسازی. نردبان خوشبختی سال هاست که درست جلوی پاهایت قرار گرفته است. دست هایت را به آن بگیر و با اطمینان و ایمان بالا برو. دستان خداوند محکم تو را از پشت نگه داشته است. تو همیشه در احاطه لطف و رحمت و عشق الهی هستی. قوانین روحانی این جهان برعکس قوانین مادی، همیشه ثابت و پایدار و تغییر ناپذیر است. با قانون شکرگزاری به قانون خوشبختی می رسی. با قانون عشق ورزی به همه ی انسان ها و خدمت و کمک به درک لذت و عظمت درونت میرسی.

با قانون یکتا پرستی، به آزادگی و شجاعت باور نکردنی می رسی. با قانون ایمان ،به فتح تمام خواسته هایت می رسی. لذتی که با رعایت قوانین روحت، با یکتاپرستی و شکرگذاری و با عشق ورزی با همه انسان ها می توانی ببری، صدها برابر انزال جسمی است.کلید خوشبختی، رعایت قوانین روحت است. باغچه وجودت را باغبانی کن تا سرشار از گل های معطر شود. قوانین روحت، ۱ .یکتاپرستی ۲ .شکرگذاری ۳ .ایمان به االله ۴٫رهایی یا توکل یا تسلیم ۵ .بخشش ۶٫عشق یکسان به کل کائنات ۷٫دعا و زیستن در آگاهی همیشگی به حضور خدا در درونت ۸٫احساس خوب ( که در اثر افکار درست و تصویرسازی درست در ذهن ایجاد می شود.) ۹٫ اخلاص ( همه اعمال و سخنان و اندیشه هایت به هدف عشق به خدای درونت و بر اساس وجود الهی حقیقی ات باشد) ۱۰٫نیکی کردن (اعتقاد به کارما یا بازگشت صد در صد اعمال در همین دنیا) هستند. تا وقتی که در احساس زیبای شکرگذاری و یکتاپرستی هستی، مطمئن باش در امنیت و حفاظت کامل و نیرمند قدرت برتر و فرامادی پروردگار هستی. لازم نیست با وجود مادی ات تلاش کنی.

چون دقیقاً هنگامی که در حالت رهایی از دنیا و تسلیم به خدا و ایمان به او هستی، است که کائنات به خدمت تو درمی آید و همه چیز و همه کس دست به دست می دهند تا برای تو، همه چیز را به بهترین شکل به پیش ببرند. پس فقط آرام و مطمئن و پذیرنده و شکرگذار و یکتاپرست باش. خود به خود انجام خواهد شد. عظیم ترین لذت و سرور را در هنگام تسلیم احساس خواهی کرد. در هنگام تسلیم، تمامی آرزوهایت مستجاب می شود. در عین حال که به تحقق آرزوهایت ایمان داری، تسلیم باش و اجازه بده هدایایی بسیار بسیار عظیم تر از آرزوهایت، از سمت روح الهی جهانی به تو بخشیده شود. عشق حقیقی و ایمان حقیقی به یگانه خالق عاشق، به معنای تسلیم کامل است. کل زندگی در عشق به یگانه نیروی الهی درون خلاصه می شود. راه عشق به االله به بهشت می رسد. هر کاری که در این جهان به سرانجام می رسد، فقط با نیروهای غیبی االله و اراده خداست.

گشایش و کلید صندوق هر آرزو و درخواستی فقط به دست خداست. پس هر کاری را که انجام می دهی، فقط به خاطر نیروی الهی درونت و با عشق به مردم و نفع رسانی به انسان ها انجام بده تا پروردگار که تنها منبع درآمد و ثروت است و او که تنها رئیس عالم است، تو را رشد و ترقی دهد. وقتی در تمام ابعاد زندگی ات، چه مالی، چه علمی، چه ازدواج، چه سلامتی، اول از همه خدا و عشق به خدا را در نظر بگیری یعنی اخلاص داشته باشی، تمام ثروت ، دولت ،علم و خوشبختی و سلامتی دنیا را به تملک خود در آورده ای. خداوند، هر چه را که اراده فرماید، می شود. فقط محبت او را در دل داشته باش تا دل عالم را به محبت تو در آورد. او حافظ هر آن کس است که بخواهد. اگر نسبت به شخصی احساس عشق کردی، این حس خوب فقط به دلیل احساس نزدیکی تو به معبود است. بدان که عشق تو فقط به وجود الهی درونت منحصر است و عشق واقعی درونت فقط متعلق به پروردگار است.

حس عشق تو را به منبع آفرینش وصل می کند. بنابراین تو در واقع به عشق که تو را خود حقیقی ات متّصل می کند، عشق ورزی می کنی. یادت باشد که همه انسان ها، در حقیقت خودت هستند. و تمامی عشق تو، مربوط به وجود الهی برتر خودت است. چون خداست که اراده کرده که این افراد در کنار تو باشند. مقصد عشق قلبت، فقط خداست.لذت حقیقی در یکتاپرستی ست. در راه رسیدن به پروردگارت است که تبدیل به زیباترین، ثروتمندترین، مهربان ترین، عالم ترین و خوشبخت ترین می شوی. خداوند تو را برای همه خوشی ها و توفیقات و ثروت های عظیم، کفایت می کند. اگر چیزی را که می خواهی، هنوز نداری، چون آن را واقعاً از خدا نخواسته ای.(از مظاهر یکتاپرستی) به محض این که از خود خدا بخواهی، او به تو عطا می کند. صفت برتر خالق آفریننده ها و زمین، خلقت است. او خالق قادر و منحصر به فرد عالم و عالمیان است. پس برای خلق هر چه که می خواهی فقط از او کمک بگیر .

او به راحتی عظیم ترین ها را برای تو خلق می کند.هیچ شخصی روی کره زمین کوچگترین تاثیری در زندگی تو ندارد.تمام انسان های روی زمین بر زندگی تو بی اثر هستند. تنها تاثیر از خالق توست.هرچه بر زمین می بینی،خالق آسمان ها و زمین آن را خلق کرده است. هر کاری را فقط به خاطر نیروی الهی عظیم درونت که خود خداست، انجام بده. وقتی به قصد نیروی مقتدر درونت که عظیم ترین نیروی جهان است، با اخلاص راه نیکی را در پیش گیری، آن نیروی جادویی تو را بر تمام جهان غالب می کند. کافی است ایمان داشته باشی عاشق باشی و شکرگوئی و بر طبق قواعد درونت که خودت در ازل آن ها را با هدف زیبایی و کمک و نیکی و دوستی و محبت وضع کرده ای، عمل کنی.

مطالب مرتبط