۳۱ فروردین ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
عظمت خدای درون – قسمت دوم

عظمت خدای درون – قسمت دوم

فصل دوم : حضوری قدرتمند در درون تو وجود دارد…

رها باش .شکرگذار باش. به او توکل کن. ایمان داشته باش. عاشق باش. ببخش . تو در هر لحظه از زندگی ات در دنیا، به عالمی بسیار قدرتمند و عظیم و نادیدنی که همان عالم ملکوت یا خدا یا سرچشمه هستی یا دنیای فراسو است، مرتبط و متصل هستی. تو در یک ثانیه می توانی به اطلاعات کلیه عالم، اعم از اطلاعات اکنون و گذشته و آینده تاریخ بشریت دست پیدا کنی .این قدرت،قدرت روح توست .قدرتی ست که با زیستن در کنار روح خدا همواره از آن توست. این همان قدرتی است که پیامبران از وجود آن مطلع بودند و با رعایت قوانین روح از آن استفاده می کردند. این، همان قدرت شگفت انگیز پیش گویی یا پیش بینی اتفاقات آینده است. این قدرت، همان قدرت شنیدن آیه های قرآن است.

این قدرت، همان قدرت دسترسی به بزرگترین اختراعات دنیا یا زیباترین تابلوهای نقاشی یا جاودانه ترین آثار هنرمندان است و این قدرتی راز آلود در دنیای مادی ما است که تمامی انسان ها در تمام دنیا و در تمام زمان ها و با هر سطح سواد ،با اتصال به دنیای نادیدنی روح به آن دسترسی دارند. برای دست یافتن به این منبع شعور و انرژی بی نهایت و عظیم و بی کران،کافی ست مانند روحت با همان قوانین که روحت رعایت می کند زندگی کنی. انسان در کنار خدا هر کاری را که اراده کند، به راحتی نوشیدن یک جام آب، قادر است انجام دهد. جنس انسان از جنس روح خداست و روح خدا قادر به انجام هر کاری هست. پس انسان هم به خواست خود خدا، توانایی انجام هر کاری را که خدا انجام داده و می دهد را دارد. منبع انرژی بی کران کائنات ، حاوی تمام اطلاعات و قدرت و علم و آگاهی در درون روح تو جریان دارد.

پس جواب تمام سوال های تو و سوال های اطرافیانت، در درون وجود اعجاب آور تو وجود دارد. وقتی به پروردگار عالم ایمان داشته باشی، و ایمان داشته باشی که تمام اسرار جهان و کیهان و رموز هستی در خداست و خدا در درون توست، می توانی به اختراعات و نظریه ها و علومی که بشر در هزار سال آینده دست پیدا خواهد کرد، همین حالا آگاه و قادر شوی. هوش و خرد عظیم سحرآمیز خدا در وجود توست. تمامی علم دنیا و تمامی علم مرموز خدا در وجود اسرار آمیز توست. به صدای علم و آگاهی شگفت انگیز دنیا و گیتی که در روحت است گوش بسپار و به آن چه به تو می گوید عمل کن. پیامبر به طرز عجیب و قدرتمندی با این منبع به طور مستقیم در ارتباط بود. او هیچ علمی نیاموخته بود.

او تمامی علم عجیب خود را از ارتباط با منبع هستی به آسانی و به سرعت دریافت می کرد و بدون سواد خواندن و نوشتن، راهنمای میلیون ها انسان تحصیل کرده و با سواد شد.او فقط از راز های خوشبختی آگاه بود .از قوانین روحش. نیروی الهی درون تو، آینده را می داند. خیر و صلاحیت را می داند. بهترین راههای زندگی و جواب تمام رازهای زندگی و پاسخ همه پرسش هایت را به طرز عجیب و غیر قابل باوری می داند. نیروی سحرآمیز درونت افکار هر ابرمردی را می داند. راز خلقت و راز هستی و تمامی مجحولات سر به مهر را می شناسد. نیروی جادویی درونت، راه تحول عمیق جهان و به خوشبختی رساندن همه انسان های روی زمین را می داند. نیروی شگفت انگیز درونت افکار تمام انسان های در حال زیست و تمامی انسان های گذشته و آینده را می داند.

نیروی پر رمز و راز درونت، بهترین راه برای رسیدن به خوشبختی و سلامت و آرامش و لذت و ثروت را می داند. نیروی اسرار آمیز درونت ، راه حل تمامی مسائل خودت و راه حل تمام مسائل همه انسان های روی زمین را می داند. نیروی اعجاب انگیز درونت، بهترین و سریع ترین راه ها برای عملی کردن هر ایده و فکری که در ذهنت است را می داند. نیروی درونت، راز معجزات عظیم و شگفت انگیز افسانه ای را می داند. نیروی درونت راه انجام کارهای خارق العاده و سحرآمیز و فرا زمینی مثل زنده ماندن بدون اکسیژن و یا غذا برای مدت طولانی یا رد شدن از دیوار آهنی یا هر کار عجیب و معجزه آسای دیگری که فکرش را بکنی، می داند. نیروی کیهانی درونت راه هماهنگی و رهایی و تسلیم و آرامش و جاری بودن که قدرتمندترین راه برای نفوذ در همه چیز و تغییر دادن مقتدرانه همه چیز است را می داند.

نیروی درونت انتهای تمام معماها و حقیقت اسرار سر به مهر علوم مختلف را می داند. نیروی اسطوره ای درونت، در بردارنده تمام اطلاعات دقیق و ذی قیمت عالم است. نیروی درونت هر ثانیه نشانه های راه درست و راه سعادت را در دنیای مادی به صورت نشانه هایی برایت می فرستد. این نیرو از هر طریقی شده، تو را به هدفت می رساند. نیروی معجزه گونه درون تو، همه چیز را از قبل می داند و بهترین راه ها را برای تو انتخاب می کند. راه حل های عالی باور نکردنی و شگفت و راه های موفقیت عظیمی را به رویت می گشاید که تو را به حیرت و اعجاب وا می دارد. این نیرو،خدای توست. خدای مقتدر در درونت، ذهن بی نهایتی است که در هر لحظه سوالاتت را پاسخ می دهد. برای ورود به ملکوت آسمانی، وارد وجود خودت شو. وقتی واقعاً در درونت غرق میشوی، زمان متوقف می شود و خدا را در آن جا ملاقات می کنی. خدا در درون قلب توست. از دلت سوال کن.

دل تو همیشه درست می گوید. این صدای خداوند است که از ملکوت در قلب تو می پیچد و راه کمال و خوشبختی را در جلوی پایت قرار می دهد. صدای خدا در ژرفای وجود خودت است. این صدا در تمام وجود تو طنین می افکند..صدای خدا، صدای روحت است. خدا درون تو زندگی می کند و به این شکل همواره و همیشه در تو و با توست و از طریق تو در جهان و در کهکشان ها تجلی می یابد. صدای درون تو، اقتدار الهی مطلق جهان است. هر ثانیه، اندیشه های خلاق و ایده ها و الهامها از شعور نامحدود خدای درونت بر تو وارد می شود. عشق بازی عظیم خدا را حس کن که در عمق قلب و وجود تو رخ می دهد.حکمت کامل و روشن بینی ژرف و فرزانگی و قوت خدا درون توست. شعور الهی جهانی در درون توست.

توانگری و عدالت و دانش و فهم خدا با توست و در توست. درون تو، مجمع البحرین علم و دانش و آگاهی خدا می خروشد. علم خدای تو بر تمام علوم محاط است.قدرت دستیابی تو به دانش و آگاهی هزار ها قرن پیش یا هزارها قرن بعد، در کنار خدا بی حد و مرز است. علم تمامی قرون گذشته و آینده در درون توست. صراط مستقیم در درون توست. روشنایی درون تو، هزاران برابر روشنایی خورشید، خیره کننده و تابان است. آن چه در زمین اتفاق می افتد و آن چه اتفاق افتاده است، و آن چه در آسمان ها اتفاق می افتد و آن چه اتفاق خواهد افتاد، همگی به شکل خردی نهفته در باطن وجود خودت است. دریای خرد کیهان در توست. خرد عظیمی که میلیاردها برابر میزان فکری است که هر ثانیه در ذهن داری، در هر زمان در درونت وجود دارد. تو با خدا بر همه چیز دانایی. هوش و خرد خدای درون تو،هیچ مسئله و مانعی نمی شناسد و راه حل هر مسئله ای را می داند. بزرگترین هدیه ی خدا به تو، روح خودش و قدرت بی کرانش است.

خداوند واژه هایش را بر زبان تو می نشاند. عشق اعلا و ناب خدا تو را هدایت می کند. خدا ، با راهنمایی هایش، تو را توانگر و دولتمند و ثروتمند و سلامت می گرداند. دانش راستین درونت، ثانیه به ثانیه، کاری را که به نفعت است انجام دهی را، خود به خود در جلوی پای تو قرار می دهد. دانش کیهانی تمام اعصار و قرون در توست. صدای خدا، راه توانگر شدنت و رسیدن به خواسته هایت را به تو نشان می دهد. آن چه را که به تو الهام می شود،با قوت قلب انجام بده. خدا کلمات خود را در دل تو می کارد. بر طبق آنها عمل کن تا در تمام جنبه های زندگی ات، برکتی عظیم و دولتی پایدار را تجربه کنی. صدای قلبت که متصل به حنجره خداست و تصمیم دلت که متصل به قلب خداست، است که مهم است. راه جادویی که رد پای خدا در آن حک شده، جلوی در قلب توست.

هرگاه به صدای خدا در قلبت گوش کنی،به آرامشی محض و شگفت انگیز می رسی.به آرامشی بسیار بسیار عمیق و ژرف.او زیباترین سخنان را در گوش تو با تو می گوید.او همیشه به تو وعده های زیبا و نیکو می دهد.او با حرفهایش به تو قدرتی عظیم می بخشد.این صداست که صدای خداست.تنها کسی می تواند به تو بگوید کدام کار درست است، خداست که در درونت است و تو را با راهنمای احساست به سمت کار درست راهنمایی می کند. ندای الهی درونت همواره آواز توفیقات و برکات را می خواند و همیشه نغمه پیروزی و امید سر می دهد. خدای درون تو می تواند علم و اطلاعاتی را که دیگران ماه ها و سال ها به دنبال آن می روند و با سعی و تلاش و جست و جو و آزمون و خطا به دست می آورند،در یک ثانیه به تو بدهد.او همواره هادی و مشاور تو به سمت بهترین های عالم است و تو را قوی و نیرومند می گرداند. خدا طرح الهی زندگی ات را که تو را به عرش اعلی می رساند، هر روز و هر ثانیه در گوش هایت می خواند.

در دلت صدایی آهسته می شنوی که (تو فرستاده بزرگ و قدرتمند منی. به دنبال هر عمل خداگونه ای که دوست داری و از آن لذّت می بری، برو. نیکی و برکت و رحمت و ناز و نعمت و فیض و فراوانی از آن تو است .این موهبت به تو عطا شده که با قدرتی شگفت انگیز یا همان قدرت خدا زندگی خود را بیافرینی. برو به سوی عظمت و شکوه و قدرت و توانگری…برو به سوی خدمت و نیکی ). به دنبالش برو. خداوند که خالق قدرتمند هر آنچه وجود دارد است، هر روز در دل تو را که معشوق بی مانند او هستی ، می زند. با تو نجوا می کند، قوانین خوشبختب را به تو یادآوری می کند و به تو عاشقانه از وجودش عشق می بخشد. او آنقدر بخشنده و بزرگوار است که چتر عشق و محبت و نعمت و فراوانی خود را ، برای همیشه تا ابد بالای سرت نگه خواهد داشت. او روزی رسان لایتناهی توست. هر آنچه که بخواهی، شادی ،عشق، رونق، سعادت و برکت از سمت خدا آماده است تا تو آن را تصاحب کنی.تو فقط کافی ست در کنار او زندگی کنی و آن چه را به تو می گوید اطاعت کنی.خوشبختی در این زندگی حقیقتا ساده ست. صدای قلب تو ، صدای ملکوت خدا است.

صدای خداست که در قلب ملکوتی تو طنین می افکند و به تو الهام می کند. نگاه کن. خداوند همین جاست. درست در درون تو. با تمام قدرت و عظمت و اقتدارش. تو همیشه همسفری خدا را در درون خود داری. خدا در توست. کنار توست. تو همیشه از حضور درونی خدا ،حمایت نیروی خدا و عشق عظیم او بهره مندی. آن صدای ملکوتی و آرامش بخش و پرقدرت همواره در درون تو، منتظر ایمان توست.این صدا هر روز بلندتر و واضح تر خواهد شد و هر روز بر ایمان، اطمینان، آرامش و نورانیت چهره تو افزوده خواهد شد. ای جاذب انسان ها و ای رهبر بزرگ، تو می توانی تمامی انسان ها را نیز با ایمان به راه خدای خود، به این صدا فراخوانی و آنها را قدرتمندانه و با شکوه به سمت وجود خدا رهبری و هدایت کنی و اجازه دهی که آنان از طریق مشاهده عظمت و شکوه الهی تو و پیروی از تو، آن شخص بزرگوار و بخشنده و خداگونه ای را که اصالت وجود آن هاست تجربه کنند و آن قدر در هدایت مردم به اصل خدایی خویش در راه کمال شایسته شوی که خداوند در برابر تمام فرشتگان خود با غرور بر پیشانی تو بوسه ای از عشق ومحبت زند و به تو، بنده خاص و نظر کرده خود افتخار کند.

پس از مدتی، به راحتی می توانی صدای ذهنت را از صدای نیروی الهی درونت تشخیص دهی. صدایی که همواره تو را به آرامش و بخشش و خیرخواهی و مهربانی دعوت می کند و به تو وعده قدرت و خوشبختی می دهد، صدای خداست. صدایی که تو را به تصمیم عجولانه یا رقابت یا اثبات قدرت و برتری دعوت می کند، صدای ذهنت است. یادت باشد که گر چه خدا از درون، مرتب قدرتت را به تو یادآوری می کند، اما تو هیج نیازی نداری که این همه قدرت بی کرانت را به کسی نشان دهی. چون تک تک ذرات کائنات و تک تک انسان ها از درون از قدرت تو مطلعند و تو همین که این قدرت را در درونت احساس کنی، بس است و احتیاج به هیچ کاری نیست. چون نیروی قدرتمند احساساتت به تمام انسان ها منتقل میشود و بدون آنکه حتی حرفی بزنی، همه قدرت عظیمت را احساس می کنند. حتی لازم نیست چیزی را به کسی توضیح دهی. هنگامی که سکوت می کنی، خدا شروع به صحبت می کند.

صدای خدا از درون تو بیدار می شود و بزرگی درون تو را با تمام انسان ها در میان می گذارد. دیگر نیازی نیست برای تاثیر روی کسی، با او سخن بگویی. تو فقط با نگاهت، تیر عشق را بر قلب هر کسی می نشانی. با سکوت، خدا بسیار راحت از درون تو سخن می گوید و نوای عشق تو را به قلب همه می رساند. عشق الهی از درون تو بدون احتیاج به زبان با دیگران سخن می گوید. تو کلید ورود به احساس و قلب تمام انسان ها را در دست داری.آن کلید، اعتماد به قدرت خدای درونت است. اجازه بده او سخن بگوید. اجازه بده او خودش عشق تو را به قلب انسان ها الهام کند. با خدای برتر از جهان دمخور باش. با خدای قدرتمندتر از گیتی گپ بزن. با خداوند دانا و آگاه راه برو و بخند و گفت و گو و معاشرت کن. معاشرت با خداوند بزرگوار، صفات او را در تو ایجاد می کند.

در معاشرت با خدا، زیبا و کامل و خردمند و صبور و حاکم می شوی. فقط با خود او نشست و برخاست و مراوده کن. بنشین و به حرف های لذت دهنده و قدرت بخش او گوش کن. اگر گوش کنی، او ساعت ها با تو سخن می گوید. هر بار که به سخنان او گوش می کنی، قدرتی افسانه ای و عزّت و خرسندی و حاکمیت بر کائنات را در درونت احساس می کنی. هر بار که از سخن گفتن با او باز می گردی، تبدیل به انسان دیگری شده ای. انسانی قدرتمند و بخشنده و بزرگوار، انسانی سرشار از یقین و ایمان و سرشار از آرامش و رهایی آسمانی و با لبخند زیبای ملکوتی.

مطالب مرتبط