۰۴ فروردین ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
۶ تمرین عملی برای رسیدن به آرامش در زندگی

۶ تمرین عملی برای رسیدن به آرامش در زندگی

برای رسیدن به آرامش در زندگی تان حتماً این مقاله را بخوانید و از تمرینات آن بهره ببرید.
۱- سکوت را در زندگی تان جاری کنید.

بر سکوت متمرکز شوید، هنگامی که سکوت فرا رسید در آن زندگی کنید. بکوشید به هرجا که می روید پیک آرامش باشید. انسانهای موفق هرگز به کار بیهوده و آنچه سرگرمی است نمی پردازند. با این همه بدانید زمانی که به کار سرگرم کننده می پردازید زمانی است که از بین نمی رود.
۲- با انجام به موقع کارهایتان، استرس را کاهش دهید.

همیشه تمایل بر این است که در دگرگونی های زندگی، بر رویدادی آزار دهنده متمرکز شویم !!!! از استرس های خویش هراس مکنید و گاه تغییرات را بپذیرید. هر کاری را ده دقیقه زودتر آغاز کنید، این کار به ویژه در سفر، شما را از استرس دیر رسیدن دور می کند. در این راه ده دقیقه آرام در اختیار شماست.
۳- در حال زندگی کنید و نگرانی از آینده را در خودتان از بین ببرید.

بدترین تشویش ها با آینده پیوند دارد، تشویش به مشکلی که هنوز فرا نرسیده است. به اینک و حال بیندیشید و از استرس دوری جویید. آرامش را از کودکان بیاموزید. ببینید آنها چگونه از هر لحظه خویش لذت می برند. همچون کودکان باشید و به آرامش دست یابید. به اندیشه های آرام بخش روی آورید؛ صحنه های آرام بخش را تصور کنید، نوایی آرام بخش را به خاطر بیاورید و ببینید چگونه دگرگون می شوید. بی نظمی های فیزیکی تنش آفرین است پس از آنها حذر کنید.
۴- مثبت اندیش باشید.

در برخورد با مردمان و رویدادها تمرین کنید تا بهترین را ببینید و مثبت اندیش باشید. با این کار از بدبینی، دور و مثبت اندیش می شوید. مثبت اندیشی و خوش بینی به آرامش می انجامد. احساس ناخوشایند به دیگران، فقط و فقط شخص خود شما را آزار می دهد نه دیگران را. پس به خاطر آرامش خودتان بخشنده باشید.
۵- به خودتان لبخند بزنید.

در اتاق خود آیینه ای بزرگ و زیبا بیاویزید و روبروی آن بایستید، به خودتان نگاه کنید و لبخند بزنید و آرامش در زندگی را تجربه کنید. برتر بودن را به دیگران واگذار کنید و از پیامد آن شگفت زده شوید. از آن چه هستید خشنود باشید. گاه این کار، تن آرامی شما را بیشتر می کند. گاهی با خودتان خلوت کنید و به نیازها و مسئولیت هایتان بیندیشید؛ هر روز دست کم زمانی را صرف این کار کنید.
۶- گذشته را رها کنید.

حسرت گذشته را کنار بگذارید، گذشته فقط در خاطر شما است. توجه بدین واقعیت شما را آرام می کند.
این روش ها را دست کم نگیرید  و سعی کنید هر روزتان را با انجام این تمرینات زیباتر کنید و با آرامش بیشتری همراه سازید.

مطالب مرتبط