۰۴ فروردین ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
ایران پیشگام بازاریابی شبکه ای در خاور میانه خواهد شد

ایران پیشگام بازاریابی شبکه ای در خاور میانه خواهد شد

جایی در خط سیر زندگی ام، توانستم حس ششم خود را توسعه دهم، من این مهارت را دارم که لحظه ای را که زمین در درون در حال تغییر فصل است، آن را احساس کنم. با این که ممکن است هنوز زمستان باشد، من می توانم دگرگونی زمین را احساس کنم که در حال تغییر برای برقراری فصل بهار است. همین احساس مشابه را من در مورد نقش راهبری ایران در دگرگونی خاورمیانه دارم. دگرگونی که از هم اکنون آغاز شده است.


بیش از هر کشور و فرهنگ دیگری در جنوب غربی آسیا و شمال شرقی آفریقا، از دریای مدیترانه تا پاکستان، از شبه جزیره عربستان تا هرکجا که من می شناسم، ایران با دو چیز متبرک شده است،

یکی میراث دستاوردهای پیشین و دیگری اشتیاق و حوصله برای رسیدن به جامعه ای مدرن و الگو برای دیگران. جامعه ای که با تولد در سختی، می تواند چنین موفقیتی را به طور واقعی و محسوس تجربه کند.

بهترین مردم ایرانی که من می شناسم ، بیش از اشتیاق فراوان برای تغییر مثبت، دارای آگاهی پایداری از روح کارآفرینی هستند. تلاشی اثبات شده که همواره دو چیزی را در نظر دارد، یکی کار کردن با سختی و درایت است و دیگری حس کاوشگر درونی برای یافتن این که چه چیزی صحیح ، جوانمردانه، اخلاقی و عادلانه است. در تاریخ مردم ایران زمین چیزی غیر از این تحمل شکوهمند، بقا و دوام نداشته است.

بازاریابی شبکه ای بارزترین و قابل انعطاف ترین گونه از کسب و کار است که تا به حال ایجاد شده است. درهای این تجارت به روی همه فارغ از تحصیلات، شکست و موفقیت در گذشته، جنسیت، نژاد، سن و… باز است. این آزادانه ترین گونه از تجارت آزاد است. این کسب و کار هم به ارزش های حرفه ای و هم به ارزش های فردی پاداش می دهد. این کسب و کار تاب کم فروشی، خودمحوری و الگوهای شیادانه را ندارد.

بازاریابی شبکه ای، بیش از همه به راهبری خدمتگزارانه پاداش می دهد، چیزی که گویا برای ایرانیان ساخته شده است…

من مفتخر و بسیار خوشحالم که با افرادی از ایران در حال همکاری هستم تا در نهایت بتوانیم بهترین رویکرد پیاده سازی بازاریابی شبکه ای را بیابیم. شما می توانید در رابطه با بازاریابی شبکه ای مطالعه کنید. از شنیدن داستان زنان و مردانی مانند شما که با موفقیت به رویاهایشان دست یافته اند، الهام بگیرید. اما فقط  فقط یک راه وجود دارد که شما بتوانید ماهیت واقعی این کسب و کار را درک کنید و آن هم از طریق تجربه است.

هنگامی که شما با گذر از باور به دانش رسیدید، آنگاه در ملاقات با هرکس، می توانید داستان خود را در میان بگذارید:

اگر آن چیزی را که من از بازاریابی شبکه ای می دانم، می دانستی، هیچ چیز نمی توانست جلوی  تو را از پیوستن به آن بگیرد.

به من بگویید که برای کمک چه کاری می توانم برای شما انجام دهم؟

بخشی از کتاب اینک بازاریابی شبکه ای نوشته جان میلتون فاگ،
مترجمین، آقایان پیام مقیم اسلام. نیما عربشاهی

مطالب مرتبط