۳۱ فروردین ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
اجتناب از تله مدیریت در بازاریابی شبکه ای

اجتناب از تله مدیریت در بازاریابی شبکه ای

از آنجایی که بازاریابی شبکه ای بیشتر بر فلسفه کار گروهی استوار است تا مدیریت افراد ، قرارگیری در وضعیت مدیریت ، برای هر دو

طرف ، آن کسی که مدیریت می کند و آن کسی که مدیریت می شود ، زیان بخش است .

خون تازه حیاتی نو به سازمان می بخشد . عضوگیری دایمی و پیدا کردن توزیع کنندگان جدید رمز رشد و موفقیت در صنعت ما است . هیچ وقت سعی نکنید با مدیریت یا انگیزه دادن به اعضای قبلی مجموعه رشد خود را سبب شوید ( درگیر تله مدیریتی نشوید زیرا فقط اتلاف وقت است ) .

داشتن هدف و انگیزه وظیفه خود اعضاست و ما هرگز نمی توانیم بر آنان مسلط شویم . ما باید همواره به دنبال افراد بیشتری باشیم تا یک فرد را بیشتر بسازیم . این کار بی فایده است .

بگذارید افراد خود وظایفشان را انجام دهند ، زیرا حمایت بیش از حد باعث ایجاد وابستگی شده و نتیجه معکوس خواهد داشت .

تشکیل شبکه و سازمان فروش در بازاریابی شبکه ای بسیار مشابه تشکیل تیم های ورزشی است .

زیرا در یک تیم فوتبال افراد مکمل یکدیگرند و هر بازیکن استعداد منحصربفرد خود را داراست .

رمز موفقیت یک تیم موفق فوتبال در کارگروهی و گزینش و استخدام دائمی است . بجای این که فقط به مدیریت افراد قبلی بپردازیم یا فقط به آنان بیاموزیم که چگونه استعداد یا انگیزه برای موفقیت داشته باشند .

حقیقتا افراد بی هدف و بی انگیزه نمی توانند در صنعت ما نیز موفق باشند پس سرمایه اصلی که در این صنعت وقت و انرژی است را از دست ندهید .

مدیریت یک سازمان زمان را تلف می کند و این امکان را از دیگران می گیرد که خودشان وظایف را بر عهده بگیرند و در نتیجه وابستگی ایجاد می کند .

کسب درآمد نامحدود از بازاریابی شبکه ای‏- منظور از پشتیبانی اعضای گروه این است که وقتی با شما تماس می گیرند تا راهنمایی بگیرند یا این که بخواهند با یکی از مشتریان مهم آن ها صحبت کنید ، قبول کنید .
‏- مدیریت سازمان هایی که متعلق به اعضای خانواده هستند باعث می شود کسانی که دوسشان داریم شکست بخورند .
‏- قرارگیری در وضعیت مدیریت برای هر دو طرف ( آن کسی که مدیریت می کند و آن کسی که مدیریت می شود ) زیان بخش است .
‏- همه ما بیش از آنکه مقهور وراثت ، اقبال و رخدادها باشیم ، تحت تاثیر تصویر ذهنی هستیم که از خود داریم ( آنچه که باور داریم می توانیم باشیم (
– زمانی که اعضای گروه شما به دنبال کار خود می روند بدون اینکه هر روز با شما تماس بگیرند و از شما بخواهند همه کارها را برای آن ها انجام دهید ، ناراحت و نگران نباشید ، در عوض خوشحال باشید .
‏- هرکسی در این کسب و کار توانایی انجام کارهای بزرگ را دارد ، اما آن هایی که به رهبران تکیه می کنند تا جزئی ترین کارها را برای آن ها انجام دهند ، معمولا” افرادی هستند که شکست می خورند .
‏- آنچه که صنعت ما را از موقعیت های استخدام سنتی متمایز می کند این است که ما برای فعالیت های اصولی و سخاوتمندانه پاداش می گیریم .
‏- اگر عضو جدیدی بخواهد از رهبر بالا سری خود درآمد بیشتری داشته باشد ، فقط کافیست که تلاش و فعالیت بیشتری از خود نشان دهد یعن در سطح اول شبکه خود بیش تر از آن ها ورودی مستقیم داشته باشد .
‏- چنانچه بخاطر عدم موفقیت زیر مجموعه های خود فرسوده شده اید ، به آن ها یاد دهید که چگونه نهایت ماجرا را ببینند و افق دید گسترده تری را تجسم کنند و سپس انرژی خود را صرف کسانی کنید که  این کار را انجام می دهند .
– از آنجایی که تجارت ما ماهیت تکثیرپذیری دارد ، اعضای گروه همان کارهایی را انجام می دهند که شما انجام می دهید . اگر شما خود را سرگرم مدیریت و کارهایی اشتباه کنید ، آن ها هم همین کار را خواهند کرد . اگر بیشتر زمان را صرف معرفی کار به افراد و عضوگیری کنید ، آن ها نیز تبعیت خواهند کرد و در نتیجه شبکه فروش شما به سادگی رشد خواهد کرد .
‏- نگه داری و پرستاری از زیرمجموعه ها شیوه مناسبی برای ساختن این کسب و کار نیست .
‏- کلید موفقیت در ساخت یک سازمان پویا و توسعه یافته ، معرفی افراد و عضوگیری دائمی است .
‏- مرتکب اشتباهی که عامل ۵۰ درصد شکست افراد است نشوید .
این که چند ماه اول را صرف معرفی و عضوگیری کنیم و بعد تمام زمان مفید را در جهت مدیریت آن ها سپری کنیم .

مطالب مرتبط