۳۱ فروردین ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
باور
  • « قدرت باور »

    باورها چه هستند؟ باورها یک سری تفکرات هستند که به زندگی معنا می بخشند و  راهنمای ما در تنگناها و مشکلات م ...

    باورها چه هستند؟ باورها یک سری تفکرات هستند که به زندگی معنا می بخشند و  راهنمای ما در تنگناها و مشکلات می شوند. باورها ادراک ما از هستی را می سازند. باور و اعتقاد شما فرمانده مغز شماست و زمانی که فکر ...

    بیشتر بخوانید