۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
دکتر هلت
  • هرگز مایوس نشوید

    نگذارید هیچ چیز شما را دلسرد کند. این عاقلانه نیست ... اگر از همه گل های رز بخاطر اینکه خار یکی از آنها م ...

    نگذارید هیچ چیز شما را دلسرد کند. این عاقلانه نیست ... اگر از همه گل های رز بخاطر اینکه خار یکی از آنها ما را زخمی کرده است متنفر باشیم. اگر از همه رویاهایتان چشم بپوشید فقط به این دلیل که یکی از آنها ...

    بیشتر بخوانید