۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
قدرت
  • قدرت لمس مایداس

    افسانه ای هست درباره پادشاهی به نام مایداس. او بیش از تصور طلا داشت و هر چه طلای بیشتری جمع می کرد باز هم ...

    افسانه ای هست درباره پادشاهی به نام مایداس. او بیش از تصور طلا داشت و هر چه طلای بیشتری جمع می کرد باز هم طلای بیشتری می خواست. او طلای خود را در اتاق امنی نگهداری می کرد و هر روز زمان زیادی را برای ح ...

    بیشتر بخوانید