networkmakting
  • بازاریابی شبکه ای

    هر وقت که ما درباره چیز های موردپسندمان به بقیه اطلاعات می دهیم، به نوعی بازاریابی شبکه ای انجام می دهیم. ...

    هر وقت که ما درباره چیز های موردپسندمان به بقیه اطلاعات می دهیم، به نوعی بازاریابی شبکه ای انجام می دهیم. تا حالا شده از دوستانتان یکی از سوالات زیر را بپرسید: پیراهنت را از کجا خریدی؟ معمولا از کجا گ ...

    بیشتر بخوانید